August 18, 2017, 9:43 am
Home HCL Ghindaoani 2017

HCL Ghindaoani pentru anul 2017

 

Nr.crt.

HCL Ghindaoani pe luna ian2017

Vizualizare

1

HCL 1/09.01.2017 privind aprobarea deficitului bugetar de la sfarsitul anului 2016

Vizualizeaza

2

HCL 2/27.01.2017 privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2016

Vizualizeaza

3

HCL 3/27.01.2017 de aprobare a Planului de actiuni privind lucrarile de interes local la nivelui Comunei Ghindaoani , pentru beneficiarii de ajutor social , propus pentru anul 2017

Vizualizeaza

4

HCL 4/27.01.2017 privind aprobarea realizarii investitiei -"MODERNIZARE STRAZI IN COMUNA GHINDAOANI, JUDETUL NEAMT"

Vizualizeaza

5

HCL 5/27.01.2017 privind aprobarea asigurarii cofinantarii obiectivului de investitie "MODERNIZARE STRAZI IN COMUNA GHINDAOANI, JUDETUL NEAMT"

Vizualizeaza

6

HCL 6/27.01.2017 de modificare si completare a Hotararii Consiliului Local Ghindaoani nr.55 din 28.11.2016 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale la nivelul Comunei Ghindaoani, pentru anul 2017

Vizualizeaza

7

HCL 7/27.01.2017 privind aprobarea realizarii investitiei "Infiintare retea de canalizare si statie de epurare ape uzate, in Satul Ghindaoani, Comuna Ghindaoani, Judetul Neamt"

Vizualizeaza

8

HCL 8/27.01.2017 privind aprobarea asigurarii cofinantarii obiectivului de investitie "Infiintare retea de canalizare si statie de epurare ape uzate, in Satul Ghindaoani, Comuna Ghindaoani, Judetul Neamt"

Vizualizeaza

9

HCL 9/27.01.2017 privind aprobarea asigurarii cofinantarii obiectivului de investitie "Modernizare drum comunal DC 174 si strada Nechitesti, comuna Ghindaoani, judetul Neamt"

Vizualizeaza

10

HCL 10/27.01.2017 privind aprobarea asigurarii cofinantarii obiectivului de investitie "Alimentarea cu apa potabila a localitatii Ghindaoani, comuna Ghindaoani, judetul Neamt"

Vizualizeaza

 

 

Nr.crt.

HCL Ghindaoani pe luna feb2017

Vizualizare

1

HCL 11/28.02.2017 privind aprobarea incetarii dreptului de administrare asupra unor platforme de colectare a deseurilor

Vizualizeaza

2

HCL 12/28.02.2017 privind aprobarea Statului de functii si a organigramei aferente aparatului de specialitate al primarului Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

3

HCL 13/28.02.2017 privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor localitatii Ghindaoani , pentru anul 2017

Vizualizeaza

4

HCL 14/28.02.2017 privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unor suprafe de pasune comunala aflate in domeniului privat al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

 

Nr.crt.

HCL Ghindaoani pe luna

martie 2017

Vizualizare

1

HCL 16/30.03.2017 privind alegerea presedintelui de sedinta

Vizualizeaza

2

HCL 17/30.03.2017 privind aprobarea bugetului local al Comunei Ghindaoani pe anul 2017

Vizualizeaza

3

HCL 18/30.03.2017 privind achizitionarea unei suprafete de teren pentru derularea proiectului "Alimentare cu apa potabila a localitatii Ghindaoani, Judetul Neamt"

Vizualizeaza

4

HCL 19/30.03.2017 privind aprobarea Planului de paza de la nivelul Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

 

 

 

Nr.crt.

HCL Ghindaoani pe luna

aprilie2017

Vizualizare

1

HCL 23/28.04.2017 privind modificarea si completarea HCL nr. 60 din 27.12.2016 privind atribuirea si incheierea contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activitati componente ale serviciului de salubrizare a unitatilor administrativ-teritoriale membre ale AsociaIiei de Dezvoltare Intercomunitara "ECONEAMT", din Zona 3, judetul Neamt

Vizualizeaza

2

HCL 24/28.04.2017 privind scutirea unor taxe

Vizualizeaza

 

Nr.crt.

HCL Ghindaoani pe luna

mai 2017

Vizualizare

1

HCL 25/26.05.2017 privind aprobarea executiei bugetare pe trimestrul I al anului 2017 la nivelul Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

2

HCL 26/26.05.2017 privind rectificarea bugetului local al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

3

HCL 27/26.05.2017 privind buna gospodarire a Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

4

HCL 28/26.05.2017 privind modificarea unui tarif de salubrizare la nivelul Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

5

HCL 29/26.05.2017 privind aprobarea cheltuirii unei sume de bani privind unele lucrari la strada Leontesti din Comuna Ghindaoani

Vizualizeaza

6

HCL 30/26.05.2017 privind aprobarea Actului aditional nr 3 la contractul de delegare prin atribuire directa a serviciului de salubrizare in Orasul Tirgu Neamt, Comuna Baltatesti, Comuna Brusturi, Comuna Draganesti, Comuna Ghindaoani, Comuna Grumazesti catre operatorul SC ECO TG SRL Tg Neamt

Vizualizeaza

 

 

Nr.crt.

HCL Ghindaoani pe luna

iunie 2017

Vizualizare

1

HCL 31/14.06.2017 privind alegerea presedintelui de sedinta

Vizualizeaza

2

HCL 32/14.06.2017 privind rectificarea bugetului local al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

3

HCL 33/30.06.2017 privind rectificarea bugetului local al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza