August 18, 2017, 9:51 am
Home Proiecte investitionale
Proiecte investitionale

LISTA INVESTIŢIILOR PENTRU ANUL 2011

1.      Alimentarea cu apa potabila a localităţii Ghindaoani, judeţul Neamţ HG 904/ 2007- convenţie cu Ministerul Mediului si Pădurilor.

2.      Modernizare drum comunal DC 15 din DN15C Ghindaoani km 0+000-2+770, judeţul Neamţ - HG. 577/1997 - Parteneriat - Consiliul Judeţean si Ministerul Transporturilor - realizat 1 km asfalt.

3.      Reparaţii capitale faţada sediu primăriei .

4.      Modernizare drum judeţean DJ 155L care face legătura dintre soseau DN 15 - Cracaoani Poarta Tarnii - comuna Ghindaoani si comuna Grumazesti, investiţie in derulare cu sprijinul Consiliuliu Judean.

5.      Balastare drumuri comunale.

6.      Continuarea lucrărilor la grupul sanitar - clădire centrala termica.