December 4, 2023, 12:42 pm
Home HCL Ghindaoani 2013

HCL Ghindaoani pentru anul 2013

Nr.crt

HCL Ghindaoani pentru luna

ianuarie 2013

 

Vizualizare

1

HCL 1/08.01.2013 privind  aprobarea  folosirii  excedentului  financiar al Comunei  Ghindaoani  de  la  sfarsitul  anului  2012

Vizualizeaza

2

HCL 2/08.01.2013 privind aprobarea acoperirii  deficitului  sectiunii  de dezvoltare  din excedentul bugetului  local  de la  sfarsitul  anului  2012

Vizualizeaza

 3

HCL 3/10.01.2013 privind  stabilirea  impozitelor  si  taxelor  locale la  nivelul  Comunei  Ghindaoani,  pentru  anul  2013

Vizualizeaza

HCL 4/31.01.2013 privind privind revocarea din functia de administrator al societatii SC ECO TG SRL a domnului Mironeasa Adrian si numirea in functia de administrator al societatii SC ECO TG SRL a domnului Marian Viorel , actualizarea actului constitutiv al societatii cu numirea noului administrator 

Vizualizeaza 

HCL 5/31.01.2013 privind  modificarea actului constitutiv al SC ECO TG SRL - Tirgu Neamt 

Vizualizeaza

 

 HCL 6/31.01.2013 privind stabilirea locului pentru desfasurarea adunarilor publice la nivelul Comunei Ghindaoani 

Vizualizeaza 

 7

HCL 7/31.01.2013 privind  aprobarea efectuarii proiectului tehnic aferent investitiei "Modernizare drum comunal DC 174 si strada Nechitesti , Comuna Ghindaoani , Judetul Neamt" 

 

Vizualizeaza

 HCL 8/31.01.2013 privind de aprobare a Planului de actiuni privind lucrarile de interes local la nivelul Comunei Ghindaoani , pentru beneficiarii de ajutor social , propus pentru anul 2013

Vizualizeaza

 

HCL 9/31.01.2013 privind  acordarea sporului pentru conditii periculoase sau vatamatoare in cuantum de 15% din salariul de baza, angajatilor din aparatul de specialitate al primarului Comunei Ghindaoani 

 Vizualizeaza

 10

 HCL 10/31.01.2013 privind organizarea pasunatului, pe pasunea comunala apartinand domeniului privat al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

 

Nr.crt

HCL Ghindaoani pentru luna

februarie 2013

 

Vizualizare

1

HCL 11/28.02.2013 privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anului 2012

Vizualizeaza

2

HCL 12/28.02.2013 privind modificarea statului de functii de la nivelul aparatului de specialitate al primarului Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

3

HCL 13/28.02.2013 privind completarea si modificarea H.C.L.3 /10.01.2013 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale la nivelul Comunei Ghindaoani , pentru anul 2013

Vizualizeaza

4

HCL 14/28.02.2013 privind casarea unor bunuri din domeniul privat al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

5

HCL 15/28.02.2013 privind asocierea cu alte unitati - administrativ - teritoriale pentru constituirea unui Grup de Actiune Locala ( G.A.L.)

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Ghindaoani pentru luna

martie 2013

 

Vizualizare

1

HCL 16/29.03.2013 privind alegeerea presedintelui de sedinta

Vizualizeaza

2

HCL 17/29.03.2013 privind aprobarea bugetului local pe 2013

Vizualizeaza

3

HCL 18/29.03.2013 privind aprobarea listei de investitii pe aul 2013

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Ghindaoani pentru luna

apr 2013

 

Vizualizare

1

HCL 19/30.04.2013 privind aprobarea “Planului de analiza si acoperire a riscurilor localitatii Ghindaoani”

Vizualizeaza

2

HCL 20/30.04.2013 privind modificarea Actului Constitutiv al SC ECO TG SRL Targu Neamt

Vizualizeaza

3

HCL 21/30.04.2013 privind aprobarea asocierii, infiintarii SC CENTRUL DE INTRETINERE URBANA SRL Targu Neamt si aprobarea Actului Constitutiv al societatii comerciale si al statului de functii

Vizualizeaza

4

HCL 22/30.04.2013 privind modificarea statului de functii de la nivelul aparatului de specialitate al primarului Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Ghindaoani pentru luna

mai2013

 

Vizualizare

1

HCL 23/30.05.2013 privind rectificarea bugetului local al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

2

HCL 24/30.05.2013 privind modificarea statului de functii de la nivelul aparatului de specialitate al primarului Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

3

HCL 25/30.05.2013 privind completarea HCL 3/10.01.2013 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale la nivelul Comunei Ghindaoani , pentru anul 2013

Vizualizeaza

4

HCL 26/30.05.2013 privind aprobarea aderarii Comunei Ghindaoani , in calitate de membru asociat. la Asociatia Grup de Actiune Sociala Locala "Tinutul Zimbrilor", a Actului constitutiv , a Statutului asociatiei , a cuantumului cotizatiei si plata acesteia

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Ghindaoani pentru luna

iunie2013

 

Vizualizare

1

HCL 27/26.06.2013 privind alegerea presedintelui de sedinta

Vizualizeaza

2

HCL 28/26.062013 privind rectificarea bugetului local al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

3

HCL 29/26.06.2013 privind revocarea din functia de administrator al societatii SC ECO TG SRL a domnului Marian Viorel si numirea in functia de administrator al societefi SC ECO TG SRL a domnului COJOCARIU VASILE , actualizarea actului constitutiv al societatii cu numirea noului administrator

Vizualizeaza

4

HCL30/26.06.2013 privind majorarea capitalului social al SC ECO TG SRL Tg. Neamt

Vizualizeaza

5

HCL 31/26.06.2013 privind acordarea unui mandat special pentru aprobarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,,ECONEAMT"

Vizualizeaza

6

HCL 32/26.06.2013 privind aprobarea efectuarii de masuratori cadastrale la nivelul Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Ghindaoani pentru luna

iulie2013

 

Vizualizare

1

HCL 33/31.07.2013 privind aprobarea Statului de functii si a organigramei aferente aparatului de specialitate al primarului Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

2

HCL 34/31.07.2013 privind aprobarea proiectului tehnic aferent investitiei ,,Modernizare drum comunal DC 174 si strada Nechitesti, Comuna Ghindaoani, Judetul Neamt"

Vizualizeaza

In luna august nu a fost sedinta de consiliu local

Nr.crt

HCL Ghindaoani pentru luna

sept 2013

 

Vizualizare

1

HCL 35/30.09.2013 privind aprobarea Statului de functii si a organigramei aferente aparatului de specialitate al primarului Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

2

HCL 36/30.09.2013 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice de la nivelul Comunei Ghindaoani, pentru anul 2014

Vizualizeaza

3

HCL 37/30.09.2013 privind aprobarea executiei bugetare pe trimestrul al II-lea al anului 2013 la nivelul Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

4

HCL 38/30.09.2013 privind aprobarea masuratorilor cadastrale efectuate la nivelul Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

5

HCL 39/30.09.2013 privind aprobarea modului de exercitare a dreptului de acces al furnizorilor de retele de comunicatii electronice pe proprietatea publica si privata a Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

6

HCL 40/30.09.2013 privind aprobarea Planului operativ de actiune pe timpul iernii 2013-2014,la nivelul Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Ghindaoani pentru luna

oct2013

 

Vizualizare

1

HCL 41/17.10.2013 privind aprobarea proiectului de investitie "Reabilitare si modernizare Camin Cultural din localitatea Ghindaoani, Comuna Ghindaoani, Judetul Neamt"

Vizualizeaza

2

HCL 42/17.10.2013 privind alegerea presedintelui de sedinta

Vizualizeaza

3

HCL 43/17.10.2013 de modificare a H.C.L. Ghindaoani nr. 15 / 28.02.2011 privind aprobarea amplasamentelor punctelor de colectare in cadrul proiectului ,,Sistem de Magement Integrat al Deseurilor in Judetul Neamt"

Vizualizeaza

4

HCL 44/17.10.2013 privind aprobarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare a localitatilor din Judetul Neamt

Vizualizeaza

5

HCL 45/17.10.2013 privind participarea Comunei Ghindaoani la constituirea Asociatiei de dezvoltare intercomunitara ,,ECO- ZONA 3 -NEAMT"

Vizualizeaza

6

HCL 46/17.10.2013 privind rectificarea bugetului local al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

7

HCL 47/17.10.2013 privind aprobarea unei cotizatii pentru GAL Tinutul Zimbrilor

Vizualizeaza

8

HCL 48/17.10.2013 privind aprobarea executiei bugetare pe trimestrul al III-lea al anului 2013 la nivelul Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

9

HCL 49/17.10.2013 privind aprobarea Planului Strategic de dezvoltare a serviciilor sociale 2014-2020 aferent S.P.A.S. de la nivelul Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

10

HCL 50/17.10.2013 privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale de la nivelul Comunei Ghindaoani - 2013

Vizualizeaza

11

HCL 51/17.10.2013 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale la nivelul Comunei Ghindaoani , pentru anul 2014

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Ghindaoani pentru luna

nov 2013

 

Vizualizare

1

HCL 52/28.11.2013 privind aprobarea PLANULUI LOCAL DE ACTIUNE pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati din surse agricole, de la nivelul Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

2

HCL 53/28.11.2013 privind rectificarea bugetului local al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

3

HCL 54/28.11.2013 privind aprobarea Contractului privind serviciile de intretinere iluminat public de la nivelul Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

4

HCL 55/28.11.2013 privind cheltuirea unei sume de bani pentru "Scoala si comunitatea -Sarbatoarea Craciunului"

Vizualizeaza

5

HCL 56/28.11.2013 privind completarea H.C.L. Ghindaoani nr. 51 / 31.10.2013 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale la nivelul Comunei Ghindaoani , pentru anul 2014

Vizualizeaza

6

HCL 57/28.11.2013 privind aprobarea efectuarii reevaluarii unor bunuri din domeniul privat al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Ghindaoani pentru luna

dec 2013

 

Vizualizare

1

HCL 58/23.12.2013 privind domeniului privat al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

2

HCL 59/23.12.2013 privind aprobarea Planului de scolarizare la invatamantul prescolar, primar,gimnazial , pentru anul scolar 2014 - 2015 de la nivelul Scolii Gimnaziale "Vasile Conta" din Comuna Ghindaoani

Vizualizeaza

3

HCL 60/23.12.2013 privind revocarea din functia de administrator al societatii SC ECO TG SRLa domnului Cojocariu Vasile si numirea in functia de administrator al societalii SC ECO TG SRL a domnului Toma Ovidiu Catalin , actualizarea actului constitutiv al societatii cu numirea noului administrator

Vizualizeaza

4

HCL 61/23.12.2013 privind aprobarea Programului de aprovizionare a populatiei cu produse rationalizate a Comunei Ghindaoani , valabil in perioada 2013-2016

Vizualizeaza

5

HCL 62/23.12.2013 privind aprobarea folosirii excedentului financiar al Comunei Ghindaoani de la sfarsitul anului 2013

Vizualizeaza