September 22, 2023, 9:08 pm
Home HCL Ghindaoani 2014

HCL Ghindaoani pentru anul 2014

Nr.crt

HCL Ghindaoani pentru luna

ianuarie 2014

 

Vizualizare

1

HCL 1/30.01.2014 privind alegerea presedintelui de sedinta

Vizualizeaza

2

HCL 2/30.01.2014 privind aprobarea bugetului local al Comunei Ghindaoani pe anul 2014

Vizualizeaza

3

HCL 3/30.01.2014 privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor localitatii Ghindaoani , pentru anul 2014

Vizualizeaza

4

HCL 4/30.01.2014 de insusire a Analizei capacitatii de aparare a incendiilor pe semestrul lI - 2013 , la nivelul Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

5

HCL 5/30.01.2014 de aprobare a Raportului de analiza anual privind activitatea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta Ghindaoani , in anul 2013

Vizualizeaza

6

HCL 6/30.01.2014 locului pentru desfasurarea adunarilor publice la nivelul Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

7

HCL 7/30.01.2014 privind stabilirea locului de vanzare ambulanta a marfurilor la nivelul Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

8

HCL 8/30.01.2014 de aprobare a Planului de actiuni privind lucrarile de interes local la nivelul Comunei Ghindaoani , pentru beneficiarii de ajutor social , propus pentru anul 2014

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Ghindaoani pentru luna

februarie 2014

 

Vizualizare

1

HCL 09/27.02.2014 privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2013

Vizualizeaza

2

HCL 10/27.02.2014 privind aprobarea decontarii cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Ghindaoani pentru luna

martie2014

 

Vizualizare

1

HCL 11/27.03.2014 privind rectificarea bugetului local al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

2

HCL 12/27.03.2014 privind aprobarea decontarii cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice

Vizualizeaza

3

HCL 13/27.03.2014 privind buna gospodarire a Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

4

HCL 14/27.03.2014 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare economico-sociala durabila 2014 -2020, la nivelul Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

5

HCL 15/27.03.2014 privind aprobarea Retelei de scolarizare la invatamantul prescolar, primar, gimnazial, pentru anul scolar 2014-2015 de la nivelul Scolii Gimnaziale "Vasile Conta" din Comuna Ghindaoani

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Ghindaoani pentru luna

aprilie 2014

 

Vizualizare

1

HCL 16/29.04.2014 privind alegerea presedintelui de sedinta

Vizualizeaza

2

HCL 17/29.04.2014 privind aprobarea decontarii cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice

Vizualizeaza

3

HCL 18/29.04.2014 privind aprobarea vanzarii directe a unei suprafete de teren din domeniul privat al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

4

HCL 19/29.04.2014 pentru modificarea Hotararii Consiliului Local al Comunei Ghindaoani nr. 1 din 29.01.2010 privind aprobarea studiului de fezabilitate, a planului anual de evolutie a tarifelor si taxelor precum si a cofinantarii proiectului "Sistem de Management Integrat al Deseurilor in Judetul Neamt"

Vizualizeaza

5

HCL 20/29.04.2014 privind trecerea unor bunuri din domeniul public in domeniul privat al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

6

HCL 21/29.04.2014 privind aprobarea transmiterii in folosinta gratuita, pe toata perioada de derulare a executiei unui obiectiv de investitii, a unor imobile din domeniul privat al Comunei Ghindaoani , catre Compania Nationala de Investitii S.A.

Vizualizeaza

7

HCL 22/29.04.2014 privind aprobarea proiectului de investitie "Construire Anexa parter - magazie "

Vizualizeaza

8

HCL 23/29.04.2014 privind aprobarea unor compensatii banesti membrilor S.V.S.U. din Comuna Ghindaoani

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Ghindaoani pentru luna

mai 2014

 

Vizualizare

1

HCL 24/29.05.2014 privind rectificarea bugetului local al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

2

HCL 25/29.05.2014 privind aprobarea decontarii cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice

Vizualizeaza

3

HCL 26/29.05.2014 privind modificarea statului de functii de la nivelul aparatului de specialitate al primarului Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

4

HCL 27/29.05.2014 privind aprobarea luarii in administrare a unui numar de 324 unitati de compostare individuala a deseurilor

Vizualizeaza

5

HCL 28/29.05.2014 privind privind retragerea Primarului Comunei Ghindaoani ca reprezentant legal al Comunei din Asociatia de dezvoltare intercomunitara ,,ECO- ZONA 3 NEAMT" si acordarea mandatului de reprezentare altei persoane

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Ghindaoani luna

 iunie 2014

Vizualizare

1

HCL 29/27.06.2014 privind aprobarea executiei bugetare pe trimestrul I al anului 2014la nivelul Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

2

HCL 30/27.06.2014 privind aprobarea decontarii cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice

Vizualizeaza

3

HCL 31/27.06.2014 privind aprobarea Actului Aditional nr. I la Acordul de Parteneriat incheiat in vederea realizdrii proiectului "Sistem de Management Integrat al Deseurilor in Judetul Neamt"

Vizualizeaza

4

HCL 32/27.06.2014 privind actualizarea componentei Structurii comunitare consultative in domeniul asistentei sociale si protectiei copilului din cadrul Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Ghindaoani luna

 iulie 2014

Vizualizare

1

HCL 33/31.07.2014 privind alegerea presedintelui de sedinta

Vizualizeaza

2

HCL 34/31.07.2014 privind insusirea domeniului privat al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

3

HCL 35/31.07.2014 privind scutirea unor taxe

Vizualizeaza

4

HCL 36/31.07.2014 privind infiintarea Circumscriptiei sanitar - veterinare in Comuna Ghindaoani

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Ghindaoani luna

august 2014

Vizualizare

1

HCL 37/29.08.2014 privind aprobarea executiei bugetare pe trimestrul al II-lea al anului 2014 la nivelul comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

 

Nr.crt

HCL Ghindaoani luna

sept 2014

Vizualizare

1

HCL 38/30.09.2014 privind rectificarea bugetului local al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

2

HCL 39/30.09.2014 privind aprobarea decontarii cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice

Vizualizeaza

3

HCL 40/30.09.2014 privind modificarea si completarea Acordului de Parteneriat in vederea realizarii proiectului "Sistem de Management Integrat al Deseurilor in Judetul Neamt"

Vizualizeaza

 

 

Nr.crt

HCL Ghindaoani luna

oct 2014

Vizualizare

1

HCL 41/30.10.2014 privind alegerea presedintelui de sedinta

Vizualizeaza

2

HCL 42/30.10.2014 privind rectificarea bugetului local al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

3

HCL 43/30.10.2014 privind aprobarea decontarii cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice

Vizualizeaza

4

HCL 44/30.10.2014 privind modificarea statului de functii de la nivelul aparatului de specialitate al primarului Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

5

HCL 45/30.10.2014 privind insusirea Acordului de cooperare privind organizarea si exercitarea activitatii de audit public intern

Vizualizeaza

6

HCL 46/30.10.2014 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale la nivelul Comunei Ghindaoani, pentru anul 2015

Vizualizeaza

 

 

Nr.crt

HCL Ghindaoani luna

noiembrie 2014

Vizualizare

1

HCL 47/27.11.2014 privind aprobarea decontarii cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice

Vizualizeaza

2

HCL 48/27.11.2014 privind cheltuirea unei sume de bani pentru "Scoala si comunitatea -Sarbatoarea Craciunului"

Vizualizeaza

3

HCL 49/27.11.2014 privind aprobarea executiei bugetare pe trimestrul al III-lea

al anului 2014, la nivelul Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

4

HCL 50/27.11.2014 privind aprobarea unui ajutor financiar catre Parohia "Adormirea Maicii Domnului" din Comuna Ghindaoani

Vizualizeaza

5

HCL 51/27.11.2014 privind rectificarea bugetului local al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

 

 

 

 

Nr.crt

HCL Ghindaoani luna

decembrie 2014

Vizualizare

1

HCL 52/15.12.2014 privind aprobarea decontarii cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice

Vizualizeaza

2

HCL 53/15.12.2014 privind rectificarea bugetului local al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza