October 31, 2020, 2:54 am
Home HCL Ghindaoani 2020
HCL Ghindaoani 2020

HCL GHINDAOANI PE ANUL

2020

Nr.crt

HCL ian2020

Pdf

1

HCL 1/2020 privind aprobarea folosirii in anul 2020 a excedenntului financiar ala Comunei Ghindaoani de lasfarsitul anului 2019

Vizualizeaza

2

HCL 2/30.01.2020 privinda aprobarea bugetului local al Comunei Ghindaoani pe anul 2020

Vizualizeaza

3

HCL 3/30.01.2020 de aprobare a Planului de actiuni propus pentru anul 2020 priviind lucrarile de interes local de la nivelul Comunei Ghindaoani, pentru beneficiarii de ajutor social

Vizualizeaza

4

HCL 4/30.01.2020 privind stabilirea salariilor pentru functiile publice si contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Ghindaoani, precum si salariile asistentilor personali pentru persoane cu handicap, incepand cu data de 01.01.2020

Vizualizeaza

5

HCL 5/30.01.2020 privind Comisia de avizare a cererilor de organizare a adunarilor publice la nivelul Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

6

HCL 6/30.01.2020 privind aprobarea continuarii derularii contractelor nr.750/03.03.2016 si 1234/31.03.2017 de inchiriere a unor suprafete de pasunat din domeniul privat al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

 


 

Nr.crt

HCL ian2020

Pdf

1

HCL 7/21.02.2020 privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2019 

Vizualizeaza

2

HCL 8/21.02.2020 privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscutilor localitatii Ghindaoani, pentru anul 2020

Vizualizeaza

 

 

Nr.crt

HCL Ghindaoani martie 2020

Pdf

1

HCL 9/20.03.2020 privind alegerea presedintelui de sedinta

Vizualizeaza

2

HCL10/20.03.2020 privind rectificarea bugetului local al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

 

 

 

Nr.crt

HCL Ghindaoani aprilie 2020

Pdf

1

HCL 11/29.04.2020 privinda aprobarea initierii introducerii/excluderii in/din intravilan a unor terenuri agricole, in baza studiului urbanistic PUG al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Ghindaoani mai 2020

Pdf

1

HCL 12/28.05.2020 privind aprobarea Regulamentului de Organizarer si Functionare a Consiliului Local Ghindaoani

Vizualizeaza

2

HCL 13/28.05.2020 privind aprobarea executiei bugetare pe trimestru I al anului 2020 la nivelul Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

3

HCL 14/28.05.2020 privind rectificarea bugetului local al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

4

HCL 15/28.05.2020 privind acordarea unui mandat special

Vizualizeaza

 

Nr.crt.

Document

Pdf

1

HCL 16/17.06.2020 privind alegerea presedintelui de sedinta

Vizualizeaza

2

HCL 17/17.06.2020 privind aprobarea continuarii derularii contractului nr. 574/27.02.2013 de concesiune a suprafetei de pasunat din domeniul privat al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

3

HCL 18/17.06.2020 privind rectificarea bugetului local al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

Nr.crt.

Document

Pdf

1

HCL 19/09.07.2020 privind aprobarea inceperii investitiei "Modernizarea sistemului de iluminat public stradal in Comuna Ghindaoani, judetul Neamt"

Vizualizeaza

2

HCL 20/30.07.2020 privind aprobarea Statului de functii si a organigramei aferente aparatului de specialitate al primarului Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

3

HCL 21/30.07.2020 privind modificarea si completarea HCL 43/27.11.2019 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale la nivelul Comunei Ghindaoani pentru anul 2020

Vizualizeaza

4

HCL 22/30.07.2020 privind rectificarea bugetului local al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

5

HCL 23/30.07.2020 privind schimbarea de denumire de strada din Comuna Ghindaoani, din "strada Grumazescu", in "strada Gheorghe Miron"

Vizualizeaza

6

HCL 24/30.07.2020 privind aprobarea folosirii in anul 2020 a excedentului financiar al Comunei Ghindaoani de la sfarsitul anului 2019

Vizualizeaza