June 4, 2020, 4:35 pm
Home HCL Ghindaoani 2020
HCL Ghindaoani 2020

HCL GHINDAOANI PE ANUL

2020

Nr.crt

HCL ian2020

Pdf

1

HCL 1/2020 privind aprobarea folosirii in anul 2020 a excedenntului financiar ala Comunei Ghindaoani de lasfarsitul anului 2019

Vizualizeaza

2

HCL 2/30.01.2020 privinda aprobarea bugetului local al Comunei Ghindaoani pe anul 2020

Vizualizeaza

3

HCL 3/30.01.2020 de aprobare a Planului de actiuni propus pentru anul 2020 priviind lucrarile de interes local de la nivelul Comunei Ghindaoani, pentru beneficiarii de ajutor social

Vizualizeaza

4

HCL 4/30.01.2020 privind stabilirea salariilor pentru functiile publice si contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Ghindaoani, precum si salariile asistentilor personali pentru persoane cu handicap, incepand cu data de 01.01.2020

Vizualizeaza

5

HCL 5/30.01.2020 privind Comisia de avizare a cererilor de organizare a adunarilor publice la nivelul Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

6

HCL 6/30.01.2020 privind aprobarea continuarii derularii contractelor nr.750/03.03.2016 si 1234/31.03.2017 de inchiriere a unor suprafete de pasunat din domeniul privat al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza