December 4, 2023, 11:13 am
Home HCL Ghindaoani 2020
HCL Ghindaoani 2020

HCL GHINDAOANI PE ANUL

2020

Nr.crt

HCL ian2020

Pdf

1

HCL 1/2020 privind aprobarea folosirii in anul 2020 a excedenntului financiar ala Comunei Ghindaoani de lasfarsitul anului 2019

Vizualizeaza

2

HCL 2/30.01.2020 privinda aprobarea bugetului local al Comunei Ghindaoani pe anul 2020

Vizualizeaza

3

HCL 3/30.01.2020 de aprobare a Planului de actiuni propus pentru anul 2020 priviind lucrarile de interes local de la nivelul Comunei Ghindaoani, pentru beneficiarii de ajutor social

Vizualizeaza

4

HCL 4/30.01.2020 privind stabilirea salariilor pentru functiile publice si contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Ghindaoani, precum si salariile asistentilor personali pentru persoane cu handicap, incepand cu data de 01.01.2020

Vizualizeaza

5

HCL 5/30.01.2020 privind Comisia de avizare a cererilor de organizare a adunarilor publice la nivelul Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

6

HCL 6/30.01.2020 privind aprobarea continuarii derularii contractelor nr.750/03.03.2016 si 1234/31.03.2017 de inchiriere a unor suprafete de pasunat din domeniul privat al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

 


 

Nr.crt

HCL ian2020

Pdf

1

HCL 7/21.02.2020 privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2019 

Vizualizeaza

2

HCL 8/21.02.2020 privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscutilor localitatii Ghindaoani, pentru anul 2020

Vizualizeaza

 

 

Nr.crt

HCL Ghindaoani martie 2020

Pdf

1

HCL 9/20.03.2020 privind alegerea presedintelui de sedinta

Vizualizeaza

2

HCL10/20.03.2020 privind rectificarea bugetului local al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

 

 

 

Nr.crt

HCL Ghindaoani aprilie 2020

Pdf

1

HCL 11/29.04.2020 privinda aprobarea initierii introducerii/excluderii in/din intravilan a unor terenuri agricole, in baza studiului urbanistic PUG al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Ghindaoani mai 2020

Pdf

1

HCL 12/28.05.2020 privind aprobarea Regulamentului de Organizarer si Functionare a Consiliului Local Ghindaoani

Vizualizeaza

2

HCL 13/28.05.2020 privind aprobarea executiei bugetare pe trimestru I al anului 2020 la nivelul Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

3

HCL 14/28.05.2020 privind rectificarea bugetului local al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

4

HCL 15/28.05.2020 privind acordarea unui mandat special

Vizualizeaza

 

Nr.crt.

Document

Pdf

1

HCL 16/17.06.2020 privind alegerea presedintelui de sedinta

Vizualizeaza

2

HCL 17/17.06.2020 privind aprobarea continuarii derularii contractului nr. 574/27.02.2013 de concesiune a suprafetei de pasunat din domeniul privat al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

3

HCL 18/17.06.2020 privind rectificarea bugetului local al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

Nr.crt.

Document

Pdf

1

HCL 19/09.07.2020 privind aprobarea inceperii investitiei "Modernizarea sistemului de iluminat public stradal in Comuna Ghindaoani, judetul Neamt"

Vizualizeaza

2

HCL 20/30.07.2020 privind aprobarea Statului de functii si a organigramei aferente aparatului de specialitate al primarului Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

3

HCL 21/30.07.2020 privind modificarea si completarea HCL 43/27.11.2019 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale la nivelul Comunei Ghindaoani pentru anul 2020

Vizualizeaza

4

HCL 22/30.07.2020 privind rectificarea bugetului local al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

5

HCL 23/30.07.2020 privind schimbarea de denumire de strada din Comuna Ghindaoani, din "strada Grumazescu", in "strada Gheorghe Miron"

Vizualizeaza

6

HCL 24/30.07.2020 privind aprobarea folosirii in anul 2020 a excedentului financiar al Comunei Ghindaoani de la sfarsitul anului 2019

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Ghindaoani august 2020

Pdf

1

HCL 25/28.08.2020 privind aprobarea execuției bugetare pe trimestrul al II al anului 2020 la nivelul comunei Ghindăoani

Vizualizeaza

2

HCL 26/28.08.2020 privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/ acordurilor- cadru pentru achiziția produselor aferente programului și a contractelor/ acordurilor- cadru pentru achiziția produselor aferente programului și și a contractelor / acordurilor- cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente programului pentru școli la nivelul Comunei Ghindăoani, generate de HG640/2017 si HG 678/2020

Vizualizeaza

3

HCL27/28.08.2020 privind rectificarea bugetului local al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

 

Nr.crt

HCL Ghindaoani sept 2020

Pdf

1

HCL 28/21.09.2020 privind alegerea președintelui de ședință

Vizualizeaza

2

HCL 29/21.09.2020  privind rectificarea bugetului local al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

 

 

Nr.crt

HCL Ghindaoani noiembrie 2020

Pdf

1

HCL 30/04.11.2020 privind alegerea președintelui de ședință

Vizualizeaza

2

HCL 31/04.11.2020 privind organizarea comisiilor de specialitate le Consiliului Local din Ghindăoani pe principalele domenii de activitate

Vizualizeaza

3

HCL 32/04.11.2020 privind alegerea viceprimarului Comunei Ghindăoani

Vizualizeaza

4

HCL 33/10.11.2020 privind rectificarea bugetului local al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

5

HCL 34/10.11.2020 privind aprobarea cheltuirii  unei sume de bani privind Obiectivul de investiție " Alimentarea cu apă potabilă a localității Ghindăoani județul Neamț"

Vizualizeaza

6

HCL 35/10.11.2020 privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri domeniul cu public al Comunei Ghindăoani

Vizualizeaza

7

HCL 36/25.11.2020 numirea reprezentantului Comunei Ghindaoani în Asociația Grupul de Acțiune Locală (GAL) Tinutul Zimbrilor

Vizualizeaza

8

HCL 37/25.11.2020 privind aprobarea statului de funcții și a organigramei aferente aparatului de specialitate a primarului Comunei Ghindăoani

Vizualizeaza

9

HCL 38/25.11.2020 privind aprobarea salarizării unei persoane contractuale

Vizualizeaza

 

 

Nr.crt

HCL Ghindaoani dec 2020

Pdf

1

HCL 39/04.12.2020 privind rectificarea bugetului local al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

2

HCL 40/15.12.2020 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local a domnului Gheorghe Manea, precum și vacantarea acestui loc de consilier local

Vizualizeaza

3

HCL 41/15.12.2020 privind rectificarea bugetului local al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza