July 26, 2021, 4:44 pm
Home HCL GHindaoani 2021

HCL GHINDAOANI PE ANUL

2021

 

HCL Ghindaoani pentru luna mai 2021

Nr.crt.

HCL mai 2021

Vizualizeaza

1

HCL 27/28.05.2021 privind alegerea presedintelui de sedinta

Vizualizeaza

2

HCL 28/28.05.2021 privind schimbarea de denumire de strada din Comuna Ghindaoani, din "Strada Grumazeascu", in "Strada Gheorghe Miron"

Vizualizeaza

3

HCL 29/28.05.2021 privind aprobarea executiei bugetare pe trimestrul I al anului 2021 la nivelul Comunei Ghindaoanii

Vizualizeaza

4

HCL 30/28.05.2021 privind aprobarea unui model-cadru de contract de parteneriat

Vizualizeaza

5

HCL 31/28.05.2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al aparatului de specialitate al primarului Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

6

HCL 32/28.05.2021 privind declararea insolventei unor persoane

Vizualizeaza

 

HCL Ghindaoani pentru luna aprilie 2021

 

Nr.crt.

Proiect HCL

Vizualizeaza

1

HCL 25/20.04.2021  privind aprobarea delegarii prin concesiune a Servicuului de iluminat public al Comunei Ghindaoani, judetul Neamt, a studiului de fundamentare a deciziei de delegare a Serviciului public de iluminat al Comunei Ghindaoani, judetul Neamt, a Regulamentului de organizare si functionare al serviciului de iluminat public, a Caietului de  Sarcini, a documentatiei de atribuire prin procedura simplificata

Vizualizeaza

2

HCL 26/20.04.2021  privind aprobarea bugetului local al Comunei Ghindaoani pe anul 2021

Vizualizeaza

 

HCL Ghindaoani pentru luna martie 2021

 

Nr.crt.

Proiect HCL

Vizualizeaza

1

HCL18/31.03.2021 de revocare a Hotararii Consiliului Local 35 / 10.11.2020 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri din domeniului public al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

2

HCL19/31.03.2021 de revocare a Hotararii Consiliului Local 23 / 30.07.2020 privind schimbarea de denumire de strada din Comuna Ghindaoani,din ,,strada Grumazescu’’ , in ,,strada Gheorghe Miron’’

Vizualizeaza

3

HCL20/31.03.2021 privind buna gospodarire a Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

4

HCL21/31.03.2021 privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor localitatii Ghindaoani , pentru anul 2021

Vizualizeaza

5

HCL22/31.03.2021 privind completarea unei comisii de specialitate a Consiliului Local Ghindaoani

Vizualizeaza

6

HCL23/31.03.2021  privind actualizarea componentei Structurii comunitare consultative în domeniul asistentei sociale şi protectiei copilului din cadrul Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

7

HCL24/31.03.2021  privind aprobarea diminuarii unei suprafete închiriate de păşune comunală aflate în domeniului privat al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza


HCL Ghindaoani pentru luna februarie 2021

 

Nr.crt

HCL Ghindaoani feb2021

Pdf

1

HCL 9/25.02.2021 privind alegerea presedintelui de sedinta

Vizualizeaza

2

HCL 10/25.02.2021 privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier local a d-lui Cristinel Amaritei, precum si vacantarea acestui loc de consilier local

Vizualizeaza

3

HCL 11/25.02.2021 privind aprobarea contului de incheiere al exercitiului bugetar pe anul 2020

Vizualizeaza

4

HCL 12/25.02.2021 privind modificarea HCL 42/29.12.2020 privind zonarea Comunei Ghindaoani, in vederea stabilirii impozitelor si taxelor locale

Vizualizeaza

5

HCL 13/25.02.2021 privind modificarea si completarea HCL 43/29.12.2020 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale la nivelul Comunei Ghindaoani pentru anul 2021

Vizualizeaza

6

HCL 14/25.02.2021 privind aprobarea realizarii investitiei "Asfaltare si modernizare drumuri din Comuna Ghindaoani, judetul Neamt"

Vizualizeaza

7

HCL 15/25.02.2021 privind aprobarea asigurarii cofinantarii obiectivului de investitie "Asfaltare si modernizare drumuri din Comuna Ghindaoani, judetul Neamt"

Vizualizeaza

8

HCL 16/25.02.2021 privind inregistrarea Comunei Ghindaoani, din judetul Neamt in Sistemul Electronic de Plati on-line, precum si modul de suportarea a comisionului bancar la tranzactiile on-line

Vizualizeaza

9

HCL 17/25.02.2021 privind aprobarea procedurii de inchiriere a pasunii comunale aflate in domeniul privat al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

 

 

HCL Ghindaoani pentru luna ianuarie 2021

 

Nr.crt

HCL Ghindaoani ian2021

Pdf

1

HCL 1/07.01.2021 privind aprobarea acoperirii deficitului sectiunii de dezvoltare al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

2

HCL 2/27.01.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati privind obiectivul de investitie "Alimentarea cu apa potabila a localitatii Ghindaoani, judetul Neamt"

Vizualizeaza

3

HCL 3/27.01.2021 privind aprobarea asigurarii cofinantarii obiectivului de investitie "Alimentarea cu apa potabila a localitatii Ghindaoani, judetul Neamt"

Vizualizeaza

4

HCL 4/27.01.2021 de aprobarea a Planului de actiuni propus pentru anul 2021 privind lucrarile de interes local de la nivelul Comunei Ghindaoani, pentru beneficiarii de ajutor social

Vizualizeaza

5

HCL 5/27.01.2021 privind desemnarea a doi consilieri locali pentru constituirea comisiei pentru evaluarea performantelor individuale ale secretarului general al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

6

HCL 6/27.01.2021 privind aprobarea inventarierii masei impozabile pentru anul fiscal 2021

Vizualizeaza

7

HCL 7/27.01.2021 privind stabilirea salariilor pentru functiile publice si contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Ghindaoani, incepnd cu data de 01.01.2021

Vizualizeaza

8

HCL 8/27.01.2021 privind completarea unei comisii de specialitate a Consiliului Local Ghindaoani

Vizualizeaza

 

 

 

Proiect SIPOCA35

Banner

VIZITATORI PE SITE

We have 3 guests online