August 10, 2022, 1:26 pm
Home HCL Ghindaoani 2022
HCL Ghindaoani 2022

HCL GHINDAOANI PE ANUL

2022

 

HCL Ghindaoani pentru luna mai2022

Nr.crt

HCL Ghindaoani mai2022

Pdf

1

HCL 24/13.05.2022 privind  alegerea  presedintelui  de  sedinta

Vizualizeaza

2

HCL 25/13.05.2022 privind aprobarea inceperii investitiei „Dezvoltarea sistemului de management local prin implementarea unor infrastructuri inteligente la nivelul Comunei Ghindaoani , Judetul Neamt”

Vizualizeaza

3

HCL 26/13.05.2022  privind actualizarea listei cu folosirea in anul 2022 a excedentului financiar al Comunei Ghindaoani de la sfarsitul anului 2021

Vizualizeaza

4

HCL 27/13.05.2022   privind  rectificarea  bugetului  local  al  Comunei  Ghindaoani

Vizualizeaza

HCL Ghindaoani pentru luna aprilie2022

Nr.crt

HCL Ghindaoani aprilie2022

Pdf

1

HCL 18/05.04.2022 privind  rectificarea  bugetului  local  al  Comunei  Ghindaoani  pe  anul  2022

Vizualizeaza

2

HCL 19/14.04.2022 privind aprobarea încheierii Acordului de parteneriat între U.A.T. Comuna Ghindaoani si U.A.T. Comuna Cracaoani , în scopul realizării în comun a obiectivului de investiții „Infiintare rețea inteligentă de distribuție gaze naturale în comunele Crăcăoani si Ghindăoani , județul Neamț”

Vizualizeaza

3

HCL 20/19.04.2022 aprobarea cererii de finanțare și devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii "Înființare rețea inteligentă de distribuție gaze naturale în comunele Crăcăoani și Ghindăoani, județul Neamț", pentru includerea la finanțare în cadrul Programului Național de Investiții ”Anghel Saligny"

Vizualizeaza

 

4

HCL 21/29.04.2022 privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor localitatii Ghindaoani, pentru anul 2022

Vizualizeaza

5

HCL 22/29.04.2022 privind aprobarea Planului localde actiune pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati din surse agricole, de la nivelul Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

6

HCL 23/29.04.2022 privind aprobarea cheltuirii unei sume de bani pentru efectuarea unor bransamente la sistemul de alimentare cu apa din Comuna Ghindaoani

Vizualizeaza

HCL Ghindaoani pentru luna martie 2022

Nr.crt

HCL Ghindaoani martie2022

Pdf

1

HCL 16/04.03.2022 privind  rectificarea  bugetului  local  al  Comunei  Ghindaoani  pe  anul  2022

Vizualizeaza

2

HCL 17/22.03.2022 privind privind  aprobarea  efectuarii  investitiei  Constructie  hala  adapost  utilaje pe  terenul  de  langa  cladirea  Cooperatiei  din  Comuna  Ghindaoani

Vizualizeaza

HCL Ghindaoani pentru luna februarie 2022

Nr.crt

HCL Ghindaoani feb2022

Pdf

1

HCL 13/09.02.2022 privind alegerea presedintelui de sedinta

Vizualizeaza

2

HCL 14/09.02.2022 privind  aprobarea  folosirii  in  anul  2022  a  excedentului  financiar  al  Comunei  Ghindaoani  de  la  sfarsitul  anului  2021

Vizualizeaza

3

HCL 15/09.02.2022 privind aprobarea bugetului local al Comunei Ghindaoani pe anul 2022

Vizualizeaza

HCL Ghindaoani pentru luna ianuarie 2022

 

Nr.crt

HCL Ghindaoani ian2022

Pdf

1

HCL 1/14.01.2022 privind  darea  in  administrare  a  unor  bunuri

Vizualizeaza

2

HCL 2/31.01.2022 privind  stabilirea  indemnizatiei  lunare  a  consilierilor  locali

Vizualizeaza

3

HCL 3/31.01.2022 privind  aprobarea  procedurii  de  închiriere  a  păşunilor  comunale  aflate  în  domeniului  privat  al  Comunei  Ghindaoani

Vizualizeaza

4

HCL 4/31.01.2022 privind  desemnarea  a  doi consilieri  locali  pentru  constituirea  comisiei  pentru  evaluarea  performantelor individuale  ale  secretarului  general  al  Comunei  Ghindaoani

Vizualizeaza

5

HCL 5/31.01.2022 modificare  a  H.C.L. 59 / 26.11.2021 privind  stabilirea  impozitelor  si  taxelor  locale la  nivelul  Comunei  Ghindaoani , pentru  anul  2022

Vizualizeaza

6

HCL 6/31.01.2022 de  aprobare  a  Planului  de  acţiuni  propus  pentru  anul  2022 privind  lucrările  de  interes  local  de  la  nivelul  Comunei  Ghindaoani, pentru  beneficiarii  de  ajutor  social

Vizualizeaza

7

HCL 7/31.01.2022 privind  aprobarea  contului  de  incheiere al  exercitiului  bugetar  pe  anul  2021

Vizualizeaza

8

HCL 8/31.01.2022 privind  aprobarea  inventarierii  masei  impozabile  pentru  anul  fiscal  2022

Vizualizeaza

9

HCL 9/31.01.2022 privind  stabilirea  salariilor  pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei  Ghindaoani , precum  si  salariile  asistentilor  personali  pentru  persoane  cu  handicap , incepand  cu  data  de  01.01.2022

Vizualizeaza

10

HCL 10/31.01.2022 privind  aprobarea  unor  compensatii  banesti  membrilor  S.V.S.U. din  Comuna  Ghindaoani

Vizualizeaza

11

HCL 11/31.01.2022 privind  componenta  Comisiei  de  avizare  a  cererilor  de  organizare  a  adunărilor  publice  la  nivelul  Comunei  Ghindaoani

Vizualizeaza

12

HCL 12/31.01.2022 privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ , pentru obiectivul de investiţie „Asfaltare si modernizare drumuri din Comuna Ghindăoani , Județul Neamț” , prin Programul National de Investitii "Anghel Saligny"

Vizualizeaza

 

 

 

 

Proiect SIPOCA35

Banner

VIZITATORI PE SITE

We have 14 guests online