June 25, 2018, 5:05 am
Home Proiecte HCL 2018

 PROIECTELE HOTARARILOR DE CONSILIU LOCAL

2018

 

Luna mai 2018 

Nr.crt

Documente

Vizualizare

1

Proiect de   hotarare privind   rectificarea bugetului local   al Comunei Ghindaoani  

Vizualizeaza

 

Luna aprilie 2018

 

 

Nr.crt

Documente

 

Vizualizare

1

Proiect de   hotarare privind aprobarea   execuţiei bugetare pe   trimestrul I al   anului 2018 la nivelul   Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

2

Proiect de   hotarare privind aprobarea numărului   de posturi de   asistenti personali pentru   persoanele cu handicap   de la nivelul   Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

 

 

Nr.crt

Documente

 

Vizualizare

1

Proiect de   hotarare privind aprobarea aderării   Comunei Ghindaoani , din Județul Neamt , prin Consiliul Local al Comunei Ghindaoani , la Asociația de Dezvoltare Intercomunitara ,,VALEA TOPOLITEI,,

Vizualizeaza

2

Proiect de   hotarare privind imputernicirea d-lui Dunca Marius-Ştefăniţă pentru indeplinirea tuturor procedurilor legale infiintarii Asociației   de Dezvoltare Intercomunitara "VALEA TOPOLITEI"

Vizualizeaza

 

 

 

Luna martie 2018 

 

Nr.crt

Document

 

Vizualizare

1

Proiect de   hotarare privind alegerea   presedintelui de sedinta

Vizualizeaza

2

Proiect de   hotarare privind rectificarea bugetului   local al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

3

Proiect de   hotarare privind aprobarea   Planului de analiza   si acoperire a   riscurilor localitatii Ghindaoani , pentru anul   2018

Vizualizeaza

4

Proiect de   hotarare privind modificarea HCL 60/27.12.2016 privind atribuirea și încheierea contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare a unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMȚ”, din Zona 3, județul Neamț

Vizualizeaza

 

 

Luna februarie2018 

 

Nr.crt

Documente

 

Vizualizare

1

Proiect de   hotarare privind   aprobarea bugetului local   al Comunei Ghindaoani   pe anul 2018

Vizualizeaza

2

Proiect de   hotarare privind modificarea HCL 60/27.12.2016 privind atribuirea și încheierea contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare a unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMȚ”, din Zona 3, județul Neamț

Vizualizeaza

 

Luna ianuarie 2018

 

Nr.crt

Documente

 

Vizualizare

1

Raport  anual  al  primarului  privind  starea  economica , sociala  si  de  mediu  a  Comunei  Ghindaoani , in  anul  2017

Vizualizeaza

2

Proiect  de  hotarare  privind  aprobarea  contului  de  incheiere  a  exercitiului  bugetar  pe  anul  2017

Vizualizeaza

3

Proiect  de  hotarare  de  aprobare  a  Planului  de  acţiuni  propus  pentru  anul  2018 , privind  lucrările  de  interes  local  de  la  nivelul  Comunei  Ghindaoani, pentru  beneficiarii  de  ajutor  social

Vizualizeaza

 

 

 

ARHIVA 

Luna decembrie 2017  

 

Nr.crt

Documente

Vizualizare

1

Proiect   de   hotarare privind  rectificarea bugetului local al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

2

Proiect   de   hotarare  privind  aprobarea  unor  modificari  ale  obiectivului de investiţie                 "Alimentarea cu apă potabilă a localităţii Ghindăoani, Judeţul Neamţ"

Vizualizeaza

 

 

 

Luna noiembrie 2017  

 

Nr.crt

Documente

Vizualizare

1

Proiect   de   hotarare privind  rectificarea bugetului local al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

2

Proiect   de   hotarare privind privind cheltuirea unei sume de bani pentru "Scoala si comunitatea –Sarbatoarea Craciunului"

Vizualizeaza

 

 

Luna octombrie 2017  

 

Nr.crt

Documente

Vizualizare

1

Proiect   de   hotarare privind  aprobarea  execuţiei  bugetare  pe  trimestrul  al  III-lea  al  anului  2017 la  nivelul  Comunei  Ghindaoani

Vizualizeaza

2

Proiect   de   hotarare privind aprobarea folosirii in anul 2017 a excedentului financiar al Comunei Ghindaoani de la sfarsitul anului 2016

Vizualizeaza

3

Proiect   de   hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale la nivelul Comunei Ghindaoani , pentru anul 2018

Vizualizeaza

 

 

Luna septembrie 2017  

Nr.crt

Documente

Vizualizare

1

Proiect   de   hotarare privind  alegerea  presedintelui  de  sedinta

Vizualizeaza

2

Proiect   de   hotarare privind aprobarea  Planului  de  ocupare  a  functiilor  publice  de  la  nivelul  Comunei  Ghindaoani , pentru  anul  2018

Vizualizeaza

3

Proiect   de   hotarare privind  rectificarea  bugetului  local  al  Comunei  Ghindaoani

Vizualizeaza

 

Luna august 2017 

Nr.crt

Documente

Vizualizare

1

Proiect   de   hotarare privind  aprobarea  Regulamentului  de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al primarului Comunei  Ghindaoani

Vizualizeaza

2

Proiect   de   hotarare privind  constituirea  dreptului  de  proprietate  si  emiterea  titlului  de  proprietate pentru  Zaharia  Dumitru  si  Amariei  Finorela

Vizualizeaza

 

Luna iulie 2017

 

Nr.crt

Documente

Vizualizare

1

Proiect   de   hotarare privind  aprobarea  tabelelor  cu  suprafete  de  pajisti  ( pasuni  + fanete ) precum  si  planurile  cadastrale  aferente  acestora  de  la  nivelul  Comunei  Ghindaoani

Vizualizeaza

2

Proiect   de   hotarare privind  atribuirea  in  folosinta  gratuita  catre  DELGAZ - GRID  S.A.  a  unei  suprafete  de  1 m.p.  de  teren  din  domeniu  public apartinand  Comunei  Ghindaoani

Vizualizeaza

3

Proiect   de   hotarare privind  aprobarea  execuţiei  bugetare  pe  trimestrul  al  II-lea  al  anului  2017 la  nivelul  Comunei  Ghindaoani

Vizualizeaza

4

Proiect   de   hotarare privind  rectificarea  bugetului  local  al  Comunei  Ghindaoani

Vizualizeaza

5

Proiect   de   hotarare privind  stabilirea  indemnizaţiei  lunare  de  care  beneficiază  consilierii  locali de  la  nivelul  Comunei  Ghindaoani 

Vizualizeaza

6

Proiect   de   hotarare privind stabilirea salariilor pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei  Ghindaoani ,  incepand  cu  data  de  01.07.2017

Vizualizeaza

 

Luna iunie 2017

 

 

Nr.crt

Documente

Vizualizare

1

Proiect de hotarare privind  rectificarea  bugetului  local  al  Comunei  Ghindaoani

Vizualizeaza

 

Luna mai 2017

 

Nr.crt

Documente

Vizualizare

1

Proiect de hotarare privind  aprobarea  execuţiei  bugetare  pe  trimestrul  I  al  anului  2017 la  nivelul  Comunei  Ghindaoani

Vizualizeaza

2

Proiect de hotarare privind  rectificarea  bugetului  local  al  Comunei  Ghindaoani

Vizualizeaza

3

Proiect de hotarare  privind  buna  gospodarire  a  Comunei  Ghindaoani

Vizualizeaza

 

 

Luna aprilie 2017

 

Nr.crt

Document

Vizualizare

1

PROIECT   DE   HOTARARE privind modificarea și completarea HCL nr. 60 din  27.12.2016  privind atribuirea și încheierea contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare a unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMȚ”, din Zona 3, județul Neamț

Vizualizeaza

2

PROIECT   DE   HOTARARE privind  scutirea  unor  taxe

Vizualizeaza

 

 

 

ARHIVA 2016

Luna Decembrie 2016

Nr.crt.

Proiecte CL Ghindaoani pe luna decembrie 2016

Vizualizare

1

Proiect de hotarare privind atribuirea și încheierea contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare a unităților administrativ teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMȚ”, din Zona 3, județul Neamț

Vizualizeaza

Luna Noiembrie 2016

Nr.crt.

Proiecte CL Ghindaoani pe luna noiembrie 2016

Vizualizare

1

Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale la nivelul Comunei Ghindaoani , pentru anul 2017

Vizualizeaza

Luna August 2016

Nr.crt.

Proiecte CL Ghindaoani pe luna august 2016

Vizualizare

1

Proiect de hotarare privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul al II-lea al anului 2016 la nivelul Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza