September 26, 2021, 10:13 pm
Home Proiecte HCL 2021

 PROIECTELE HOTARARILOR

DE CONSILIU LOCAL

Luna septembrie2021 

Sedinta 27.09.2021

Nr.crt.

Proiect HCL

Vizualizeaza

1

Proiect de hotarare privind aprobarea Statului de functii si a organigramei
aferente aparatului de specialitate al primarului Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

2

Proiect  de  hotarare  privind  stabilirea  componenței  echipei  mobile , pentru  intervenția  de  urgență  în  cazurile  de  violență  domestică  la  nivelul  Comunei  Ghindaoani

Vizualizeaza

 

Sedinta 23.09.2021

Nr.crt.

Proiect HCL

Vizualizeaza

1

Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

 

2

Proiect de hotarare de revocare a H.C.L. 38 / 20.07.2021 privind aprobarea Statului de functii si a organigramei aferente aparatului de specialitate al primarului Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

3

Proiect de hotarare privind actualizarea componentei Structurii comunitare consultative în domeniul asistentei sociale şi protectiei copilului din cadrul Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

 

 Sedinta 10.09.2021

Nr.crt.

Proiect HCL

Vizualizeaza

1

Proiect de hotarare privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al d-lui Constantin Vodă , precum şi vacantarea acestui loc de consilier local

Vizualizeaza

Luna august2021

 

Sedinta 31.08.2021

 

Nr.crt.

Proiect HCL

Vizualizeaza

 

 

 

 

1

Proiect de hotarare privind neasumarea responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor aferente programului şi a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente programului pentru şcoli la nivelul  Comunei  Ghindaoani , generate  de  H.G. 640 / 2017 si  H.G. 881 / 2021

 

 

 

 

Vizualizeaza

 

 

Sedinta11.08.2021

Nr.crt.

Proiect HCL

Vizualizeaza

1

Proiect  de  hotarare  privind  alegerea  presedintelui  de  sedinta

Vizualizeaza

2

Proiect  de  hotarare  privind  aprobarea  contractului  de  delegare  prin  concesiune  a  Serviciului  de  iluminat  public  al  Comunei  Ghindaoani , Judetul  Neamt’

Vizualizeaza

3

Proiect  de  hotarare  privind  modificarea  statului  de  functii  de  la  nivelul  aparatului  de  specialitate  al  primarului  Comunei  Ghindaoani

Vizualizeaza

4

Proiect de hotarare privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul al II –lea al anului 2021 la nivelul Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

5

Proiect  de  hotarare  privind  rectificarea  bugetului  local  al  Comunei  Ghindaoani

Vizualizeaza

Luna iulie 2021

 

Sedinta 27.07.2021

 

Nr.crt.

Proiect HCL

Vizualizeaza

1

Proiect  de  hotarare  privind  rectificarea  bugetului  local  al  Comunei  Ghindaoani

Vizualizeaza

 

Sedinta 20.07.2021

Nr.crt.

Proiect HCL

Vizualizeaza

1

Proiect  de  hotarare  privind  aprobarea  Statului  de  functii  si  a  organigramei  aferente  aparatului  de  specialitate  al  primarului  Comunei  Ghindaoani

Vizualizeaza

  

Luna iunie 2021

Nr.crt.

Proiect HCL

Vizualizeaza

1

Proiect  de  hotarare  privind  rectificarea  bugetului  local  al  Comunei  Ghindaoani

Vizualizeaza

2

Proiect  de  hotarare  privind  aprobarea  folosirii  in  anul  2021  a  excedentului  financiar al  Comunei  Ghindaoani  de  la  sfarsitul  anului  2020

Vizualizeaza

 

 

Nr.crt.

Proiect HCL

Vizualizeaza

1

Proiect  de  hotarare  privind  rectificarea  bugetului  local  al  Comunei  Ghindaoani

Vizualizeaza

2

Proiect  de  hotarare  privind  acordarea unui mandat special și pentru modificarea HCL nr. 47 din 27.11.2019 privind atribuirea și încheierea contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare a unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMȚ”, din Zona 3, județul Neamț

Vizualizeaza

 

Luna mai2021

 

Nr.crt.

Proiect HCL

Vizualizeaza

1

Proiect  de  hotarare  privind  alegerea  presedintelui  de  sedinta

Vizualizeaza

2

Proiect  de  hotarare  privind  schimbarea  de  denumire  de  strada  din  Comuna  Ghindaoani , din  ,,strada  Grumazescu’’ , in  ,,strada  Gheorghe  Miron’’

Vizualizeaza

3

Proiect  de  hotarare  privind  aprobarea  execuţiei  bugetare  pe  trimestrul  I  al  anului  2021  la  nivelul  Comunei  Ghindaoani

Vizualizeaza

4

Proiect  de  hotarare  privind  aprobarea  unui  model - cadru  de  contract  de  parteneriat

Vizualizeaza

5

Proiect  de  hotarare  privind  aprobarea  Regulamentului  de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al primarului Comunei  Ghindaoani

Vizualizeaza

 

 

Luna martie 2021

Nr.crt.

Proiect HCL

Vizualizeaza

1

Proiect de hotarare de revocare a Hotararii Consiliului Local 35 / 10.11.2020 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri din domeniului public al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

2

Proiect de hotarare de revocare a Hotararii Consiliului Local 23 / 30.07.2020 privind schimbarea de denumire de strada din Comuna Ghindaoani,din ,,strada Grumazescu’’ , in ,,strada Gheorghe Miron’’

Vizualizeaza

3

Proiect de hotarare privind buna gospodarire a Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

4

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor localitatii Ghindaoani , pentru anul 2021

Vizualizeaza

5

Proiect de hotarare privind actualizarea componentei Structurii comunitare consultative în domeniul asistentei sociale şi protectiei copilului din cadrul Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

6

Proiect de hotarare privind aprobarea diminuarii unei suprafete închiriate de păşune comunală aflate în domeniului privat al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

7

Proiect de hotarare privind schimbarea de denumire de strada din Comuna Ghindaoani , din ,,strada Saivane ’’ , in ,,strada Stejarului’’

Vizualizeaza

 

 

Arhiva

 

Luna noiembrie 2020 

 

 

 

Nr.crt

Proiecte HCL luna noiembrie 2020

Pdf

1

Proiect  de  hotarare  privind  alegerea  presedintelui  de  sedinta

Vizualizeaza

2

Proiect  de  hotarare  privind  organizarea  comisiilor  de  specialitate  ale  Consiliului  Local  Ghindaoani  pe  principalele  domenii  de  activitate

Vizualizeaza

3

Proiect  de  hotarare  privind  alegerea  viceprimarului  Comunei  Ghindaoani

Vizualizeaza

 

 

Luna iulie 2020 

 

Nr.crt

Proiecte HCL luna iunie 2020

Pdf

1

Proiect  de  hotarare  privind  aprobarea  Statului  de  functii  si  a  organigramei  aferente  aparatului  de  specialitate  al  primarului  Comunei  Ghindaoani–

Vizualizeaza

2

Proiect  de  hotarare  privind  modificarea  si  completarea  Hotararii  Consiliului  Local  43 / 27.11.2019  privind  stabilirea  impozitelor  si  taxelor  locale  la  nivelul  Comunei  Ghindaoani  pentru  anul  2020

Vizualizeaza

3

Proiect  de  hotarare  privind  rectificarea  bugetului  local  al  Comunei  Ghindaoani

Vizualizeaza

4

Proiect  de  hotarare  privind  schimbarea  de  denumire  de  strada  din  Comuna  Ghindaoani , din  ,,strada  Grumazescu’’ , in  ,,strada  Gheorghe  Miron’’

Vizualizeaza

 

 

 

Luna iunie 2020 

 

Nr.crt

Proiecte HCL luna iunie 2020

Pdf

1

Proiect  de  hotarare  privind  alegerea  presedintelui  de  sedintaComunei  Ghindaoani , Județul Neamț

Vizualizeaza

2

Proiect  de  hotarare  privind  aprobarea  continuarii  derularii  contractului  574 / 27.02.2013  de  concesiune  a  suprafetei  de  pasunat  din  domeniul  privat  al  Comunei  Ghindaoani

Vizualizeaza

3

Proiect  de  hotarare  privind  rectificarea  bugetului  local  al  Comunei  Ghindaoani – initiator  primar  Gheorghe  Manea

Vizualizeaza

 

 

 

 

Luna mai 2020 

 

Nr.crt

Proiecte HCL luna mai 2020

Pdf

1

Proiect  de  hotarare  privind  aprobarea  Regulamentului  de  Organizare  şi Funcţionare  al  Consiliului  Local  al  Comunei  Ghindaoani , Județul Neamț

Vizualizeaza

2

Proiect  de  hotarare  privind  aprobarea  execuţiei  bugetare  pe  trimestrul  I  al  anului  2020  la  nivelul  Comunei  Ghindaoani

Vizualizeaza

3

Proiect  de  hotarare  privind  rectificarea  bugetului  local  al  Comunei  Ghindaoani

Vizualizeaza

4

Proiect  de  hotarare  privind  acordarea  unui  mandat  special

Vizualizeaza

 

 

Luna aprilie 2020

 

Nr.crt

Documente

Vizualizare

1

Proiect de hotarare privind aprobarea initierii introducerii/excluderii in/din intravilan a unor terenuri agricole, in baza studiului urbanistic P.U.G. al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

 

Luna martie 2020

 

Nr.crt

Documente

Vizualizare

1

Proiect  de  hotarare  privind  alegerea  presedintelui  de  sedinta

Vizualizeaza

2

Proiect  de  hotarare  privind  rectificarea  bugetului  local  al  Comunei  Ghindaoani

Vizualizeaza

 

 

Luna februarie 2020

 

Nr.crt

Documente

Vizualizare

1

Proiect  de  hotarare  privind  aprobarea  contului  de  incheiere  a  exercitiului  bugetar  pe  anul  2019

Vizualizeaza

2

Proiect  de  hotarare  privind  aprobarea  Planului  de  analiza  si  acoperire  a  riscurilor  localitatii  Ghindaoani , pentru  anul  2020

Vizualizeaza

 

 

 

Luna ianuarie 2020

 

Nr.crt

Documente

Vizualizare

1

Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local al Comunei Ghindaoani pe anul 2020

Vizualizeaza

2

Proiect de hotarare de aprobare a Planului de acţiuni propus pentru anul 2020 , privind lucrările de interes local de la nivelul Comunei Ghindaoani , pentru beneficiarii de ajutor social

Vizualizeaza

3

Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Ghindaoani , incepand cu data de 01.01.2020

Vizualizeaza

4

Proiect de hotarare privind Comisia de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice la nivelul Comunei

Vizualizeaza

 

 

 

Arhiva 2019

Luna decembrie 2019

 

Nr.crt

Proiecte HCL dec2019

Pdf

1

Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta

Vizualizeaza

2

Proiect   de hotarare privind   rectificarea bugetului local   al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

 

 

 

Luna noiembrie 2019

 

 

Nr.crt

Proiecte HCL nov 2019

Pdf

1

Proiect   de hotarare privind   stabilirea impozitelor si   taxelor locale la   nivelul Comunei Ghindaoani , pentru anul   2020

Vizualizeaza

2

Proiect   de hotarare privind   rectificarea bugetului local   al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

3

Proiect de   hotarare privind cheltuirea   unei sume de   bani pentru ,,Scoala   si comunitatea –Sarbatoarea Craciunului’’

Vizualizeaza

4

Proiect   de hotarare privind   aprobarea execuţiei bugetare   pe trimestrul al   III-lea al anului   2019   la nivelul   Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

5

Proiect de   hotarare privind modificarea   HCL nr. 23 din   28.04.2017 privind atribuirea și încheierea   contractului Delegarea prin   concesiune a gestiunii   unor activități componente ale   serviciului de salubrizare   a unităților administrativ-teritoriale

Vizualizeaza

 

 

 

Luna octombrie 2019 

 

 

 

Nr.crt

Proiecte HCL oct 2019

Pdf

1

 Proiect  de  hotarare  privind  modificarea  componentei  Comisiei  de  validare a  mandatelor  de  consilier  local  de  la  nivelul  Consiliului  Local  Ghindaoani 

Vizualizeaza

2

Proiect  de  hotarare  privind  validarea  unui  mandat  de  consilier  local  de  la  nivelul  Consiliului  Local  Ghindaoani

Vizualizeaza

3

Proiect  de  hotarare de modificare și completare  a H.C.L. nr. 47 din 30.11.2005 privind înființarea, organigrama și numărul de personal ale Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al Comunei  Ghindaoani, Județul Neamț

Vizualizeaza

4

Proiect  de  hotarare privind modificarea HCL nr. 23 din 28.04.2017 privind atribuirea și încheierea contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare a unităților administrativ-teritoriale

Vizualizeaza

 

 

Luna septembrie 2019

 

 

Nr.crt

Proiecte HCL sept 2019

Pdf

1

Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta

Vizualizeaza

2

Proiect de hotarare privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al d-nei Leonte Lilieana precum şi vacantarea acestui loc de consilier local

Vizualizeaza

3

 

Proiect de   hotarare privind aprobarea   Statului de functii   si a organigramei aferente aparatului   de specialitate al   primarului Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

4

Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

5

Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr. 23 din 28.04.2017 privind atribuirea și încheierea contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare a unităților administrativ-teritoriale

Vizualizeaza

6

Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de Fezabilitate , Devizului general si indicatorilor tehnico-economici ai investitiei “INFIINTARE RETEA DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN COMUNA GHINDAOANI , JUDETUL NEAMT”

Vizualizeaza

 

 

 

 

 

Luna august 2019

 

 

 

Nr.crt

Proiecte HCLaugust 2019

Pdf

1

Proiect de   hotarare privind aprobarea   Statului de functii   si a organigramei aferente aparatului   de specialitate al   primarului Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

2

Proiect de   hotarare privind aprobarea   folosirii in anul   2019 a excedentului financiar al   Comunei Ghindaoani de   la sfarsitul anului   2018

Vizualizeaza

 

 

Luna iulie 2019 

 

Nr.crt

Proiecte HCL iulie 2019

Pdf

1

  Proiect  de  hotarare  privind  aprobarea  execuţiei  bugetare  pe  trimestrul  al  II-lea  al  anului  2019 la  nivelul  Comunei  Ghindaoani

 

Vizualizeaza

2

Proiect  de  hotarare  privind  rectificarea  bugetului  local  al  Comunei  Ghindaoani

Vizualizeaza

 

 

 

Luna iunie 2019

 

 

Nr.crt

Proiecte HCL iunie 2019

Pdf

1

  Proiect  de  hotarare  privind  alegerea  presedintelui  de  sedinta

Vizualizeaza

2

Proiect  de  hotarare  privind  stabilirea  componenței  echipei  mobile , pentru  intervenția  de  urgență  în  cazurile  de  violență  domestică  la  nivelul  Comunei  Ghindaoani ;

Vizualizeaza

3

Proiect  de  hotarare  privind  completarea  domeniului  public  al  Comunei  Ghindaoani

Vizualizeaza

4

Proiect  de  hotarare  privind modificarea H.C.L. nr. 23 din 28.04.2017 privind atribuirea și încheierea contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare a unităților administrativ-teritoriale

Vizualizeaza

5

Proiect de hotarare privind avizarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare a localităților din Județul Neamț

Vizualizeaza

 

 

Luna mai 2019

 

 

Nr.crt

Proiecte HCL

Pdf

1

Proiect  de  hotarare  privind  aprobarea  execuţiei  bugetare  pe  trimestrul  I  al  anului  2019 la  nivelul  Comunei  Ghindaoani

Vizualizeaza

2

Proiect  de  hotarare  privind avizarea Regulamentului  Serviciului Public de Salubrizare a localităților din Județul Neamț

Vizualizeaza

 

 

 

Luna aprilie 2019

 

 

 

Nr.crt

Proiecte HCL luna aprilie 2019

 

Pdf

1

Proiect  de  hotarare  privind  aprobarea bugetului local al Comunei Ghindaoani pe anul 2019

Vizualizeaza

 

 

 

 

Luna martie 2019

 

Nr.crt

Proiecte HCL luna martie 2019

 

Pdf

1

Proiect  de  hotarare  privind  alegerea  presedintelui  de  sedinta

Vizualizeaza

2

Proiect  de  hotarare  privind  aprobarea  concesionarii  catre  S.C.  ORANGE   ROMANIA  S.A.  a  unei  suprafete  de  teren  de  pe  raza  U.A.T.  Ghindaoani

Vizualizeaza

3

Proiect  de  hotarare  privind  concesionarea  directa  a  unei  suprafete  de  teren ,  din  domeniul  privat  al  Comunei Ghindaoani , Judetul Neamt

Vizualizeaza

 

 

 

Luna februarie 2019 

 

Nr.crt

Proiecte HCL

Pdf

1

Proiect  de  hotarare  privind  privind  aprobarea  Planului  de  analiza  si  acoperire  a  riscurilor  localitatii  Ghindaoani , pentru  anul  2019

Vizualizeaza

2

Proiect  de  hotarare  privind  aprobarea  asigurării  cofinanţării  obiectivului  de  investiţie „Modernizare  strazi  in  Comuna  Ghindăoani , Judeţul  Neamț”

Vizualizeaza

3

Proiect  de  hotarare  privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico – economici  actualizati  privind  obiectivul  de  investiţie  „Modernizare  strazi  in  Comuna  Ghindăoani , Judeţul  Neamț”

Vizualizeaza

 

 

Luna ianuarie 2019

 

Nr.crt

Documente

 

Vizualizare

 

 

1

Proiect de hotarare privind  aprobarea  realizarii  studiului  de  fezabilitate  pentru  obiectivul  de investitie  ,,INFIINTARE  RETEA  DISTRIBUTIE  GAZE  NATURALE   IN  COMUNA  GHINDAOANI , JUDETUL  NEAMT’’

 

Vizualizeaza

 

2

Proiect de hotarare de  aprobare  a  Planului  de  acţiuni  propus  pentru  anul  2019 privind  lucrările  de  interes  local  de  la  nivelul  Comunei  Ghindaoani , pentru  beneficiarii  de  ajutor  social

 

Vizualizeaza

3

Proiect de hotarare privind  aprobarea  contului  de  incheiere  a  exercitiului  bugetar  pe  anul  2018

Vizualizeaza

4

Proiect de hotarare privind  stabilirea  salariilor  pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei  Ghindaoani , incepand  cu  data  de  01.01.2019

Vizualizeaza

 

 

 

Arhiva 2018

Luna decembrie 2018  

 

Nr.crt

Documente

Vizualizare

1

Proiect  de  hotarare  privind  alegerea  presedintelui  de  sedinta

 Vizualizeaza

 

2

Proiect  de  hotarare  privind  rectificarea  bugetului  local  al  Comunei  Ghindaoani

Vizualizeaza

3

Proiect  de  hotarare  privind  aprobarea  Retelei  de  invatamant  preuniversitar , din  Comuna  Ghindaoani , pentru  anul  scolar  2019 – 2020

Vizualizeaza

4

Proiect  de  hotarare  privind  vanzarea  directa  a  unei  suprafete  de  teren , din  domeniul  privat  al  Comunei Ghindaoani , Judetul  Neamt

Vizualizeaza

 

 

 

Luna noiembrie 2018 

 

 

  

Nr.crt

Documente

Vizualizare

1

Proiect de hotarare privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul al III-lea al anului 2018 la nivelul Comunei Ghindaoani

 

Vizualizeaza

2

Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

3

Proiect de hotarare privind constituirea dreptului de proprietate si emiterea titlului de proprietate pentru Andrei Virgil si Andrei Veronica

Vizualizeaza

4

Proiect de hotarare privind aprobarea asigurării cofinanţării obiectivului de investiţie „Modernizare  strazi  in  Comuna  Ghindăoani , Judeţul  Neamț”

 Vizualizeaza

5

Proiect de hotarare privind  atribuirea  in  folosinta  gratuita  catre  DELGAZ - GRID  S.A.  a  suprafetei  de  16 m.p.  de  teren  de  pe  raza  U.A.T.  Ghindaoani

Vizualizeaza 

 6

 Proiect de hotarare privind cheltuirea unei sume de bani pentru  ,,Scoala si comunitatea –Sarbatoarea Craciunului’’

 

 Vizualizeaza

7

Proiect   de   hotarare privind  aprobarea  amenajamentului  pastoral  pentru  pajiștile  din  Comuna  Ghindaoani

 

Vizualizeaza

8

Proiect   de   hotarare privind  insusirea  domeniului  privat  al  Comunei  Ghindaoani

Vizualizeaza

9

Proiect   de   hotarare privind  insusirea  domeniului  public  al  Comunei  Ghindaoani

Vizualizeaza

 

 

Luna octombrie 2018  

 

Nr.crt

Documente

Vizualizare

1

Proiect de hotarare privind stabilirea redeventei la contractele de concesiune de la ,,Unitatea sanitara publica de interes local’’ si ,,Cladire centrala termica la Unitatea sanitara publica de interes local’’

Vizualizeaza

2

Proiect de hotarare privind aprobarea de reparatii la corpul B , Scoala Gimnaziala ,,Vasile Conta’’ Ghindaoani

Vizualizeaza

3

Proiect de hotarare privind completarea domeniului privat al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

 

 

 

Luna septembrie 2018  

 

Nr.crt

Documente

 

Vizualizare

1

Proiect  de  hotarare privind  alegerea  presedintelui  de  sedinta

Vizualizeaza

2

Proiect  de  hotarare  privind rectificarea  bugetului  local  al  Comunei  Ghindaoani

Vizualizeaza

3

Proiect  de  hotarare  privind aprobarea realizării investiţiei – „Modernizare  drumuri de  interes  local  in Comuna Ghindăoani , Judeţul Neamț”

Vizualizeaza

4

Proiect  de  hotarare privind aprobarea  unei  dezmembrari  a  unui  imobil  din  domeniul  public  al  Comunei  Ghindaoani

Vizualizeaza

5

Proiect  de  hotarare privind modificarea  statului  de  functii  de  la  nivelul  aparatului  de  specialitate  al  primarului  Comunei  Ghindaoani

Vizualizeaza

 

 

 

Luna august 2018  

 

Nr.crt

Documente

Vizualizare

1

Proiect de   hotarare privind   rectificarea bugetului local   al Comunei Ghindaoani  

Vizualizeaza

 

 

 

Luna iulie 2018

 

Nr.crt

Documente

Vizualizare

1

Proiect de   hotarare privind aprobarea   Statului de functii   si a organigramei aferente   aparatului de specialitate al   primarului Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

2

Proiect de   hotarare privind aprobarea   execuţiei bugetare pe   trimestrul al II-lea   al anului 2018   la nivelul Comunei   Ghindaoani ;

Vizualizeaza

3

Proiect de   hotarare privind aprobarea   cheltuirii unei sume   de bani pentru   organizarea Zilei Comunei   Ghindaoani ;

Vizualizeaza

4

Proiect de   hotarare privind modificarea Actului constitutiv şi Statutului Asociației de Dezvoltare   Intercomunitara ,,VALEA TOPOLITEI" , la care Comuna   Ghindaoani prin Consiliul Local Ghindaoani este asociata

Vizualizeaza

 

 

Luna iunie 2018

 

Nr.crt

Documente

Vizualizare

1

Proiect de hotarare privind  aprobarea  unor  modificari  ale  obiectivului de investiţie  "Alimentarea cu apă potabilă a localităţii Ghindăoani, Judeţul Neamţ"i

Vizualizeaza

2

Proiect de   hotarare privind alegerea   presedintelui de sedinta

Vizualizeaza

 

 

Luna mai 2018  

 

Nr.crt

Documente

Vizualizare

1

Proiect de   hotarare privind   rectificarea bugetului local   al Comunei Ghindaoani  

Vizualizeaza

 

 

Luna aprilie 2018

 

 

Nr.crt

Documente

 

Vizualizare

1

Proiect de   hotarare privind aprobarea   execuţiei bugetare pe   trimestrul I al   anului 2018 la nivelul   Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

2

Proiect de   hotarare privind aprobarea numărului   de posturi de   asistenti personali pentru   persoanele cu handicap   de la nivelul   Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

 

 

Nr.crt

Documente

 

Vizualizare

1

Proiect de   hotarare privind aprobarea aderării   Comunei Ghindaoani , din Județul Neamt , prin Consiliul Local al Comunei Ghindaoani , la Asociația de Dezvoltare Intercomunitara ,,VALEA TOPOLITEI,,

Vizualizeaza

2

Proiect de   hotarare privind imputernicirea d-lui Dunca Marius-Ştefăniţă pentru indeplinirea tuturor procedurilor legale infiintarii Asociației   de Dezvoltare Intercomunitara "VALEA TOPOLITEI"

Vizualizeaza

 

 

 

Luna martie 2018  

 

Nr.crt

Document

 

Vizualizare

1

Proiect de   hotarare privind alegerea   presedintelui de sedinta

Vizualizeaza

2

Proiect de   hotarare privind rectificarea bugetului   local al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

3

Proiect de   hotarare privind aprobarea   Planului de analiza   si acoperire a   riscurilor localitatii Ghindaoani , pentru anul   2018

Vizualizeaza

4

Proiect de   hotarare privind modificarea HCL 60/27.12.2016 privind atribuirea și încheierea contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare a unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMȚ”, din Zona 3, județul Neamț

Vizualizeaza

 

 

Luna februarie2018  

 

Nr.crt

Documente

 

Vizualizare

1

Proiect de   hotarare privind   aprobarea bugetului local   al Comunei Ghindaoani   pe anul 2018

Vizualizeaza

2

Proiect de   hotarare privind modificarea HCL 60/27.12.2016 privind atribuirea și încheierea contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare a unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMȚ”, din Zona 3, județul Neamț

Vizualizeaza

 

Luna ianuarie 2018

 

Nr.crt

Documente

 

Vizualizare

1

Raport  anual  al  primarului  privind  starea  economica , sociala  si  de  mediu  a  Comunei  Ghindaoani , in  anul  2017

Vizualizeaza

2

Proiect  de  hotarare  privind  aprobarea  contului  de  incheiere  a  exercitiului  bugetar  pe  anul  2017

Vizualizeaza

3

Proiect  de  hotarare  de  aprobare  a  Planului  de  acţiuni  propus  pentru  anul  2018 , privind  lucrările  de  interes  local  de  la  nivelul  Comunei  Ghindaoani, pentru  beneficiarii  de  ajutor  social

Vizualizeaza

 

 

 

ARHIVA 

Luna decembrie 2017  

 

Nr.crt

Documente

Vizualizare

1

Proiect   de   hotarare privind  rectificarea bugetului local al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

2

Proiect   de   hotarare  privind  aprobarea  unor  modificari  ale  obiectivului de investiţie                 "Alimentarea cu apă potabilă a localităţii Ghindăoani, Judeţul Neamţ"

Vizualizeaza

 

 

 

Luna noiembrie 2017  

 

Nr.crt

Documente

Vizualizare

1

Proiect   de   hotarare privind  rectificarea bugetului local al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

2

Proiect   de   hotarare privind privind cheltuirea unei sume de bani pentru "Scoala si comunitatea –Sarbatoarea Craciunului"

Vizualizeaza

 

 

Luna octombrie 2017  

 

Nr.crt

Documente

Vizualizare

1

Proiect   de   hotarare privind  aprobarea  execuţiei  bugetare  pe  trimestrul  al  III-lea  al  anului  2017 la  nivelul  Comunei  Ghindaoani

Vizualizeaza

2

Proiect   de   hotarare privind aprobarea folosirii in anul 2017 a excedentului financiar al Comunei Ghindaoani de la sfarsitul anului 2016

Vizualizeaza

3

Proiect   de   hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale la nivelul Comunei Ghindaoani , pentru anul 2018

Vizualizeaza

 

 

Luna septembrie 2017  

Nr.crt

Documente

Vizualizare

1

Proiect   de   hotarare privind  alegerea  presedintelui  de  sedinta

Vizualizeaza

2

Proiect   de   hotarare privind aprobarea  Planului  de  ocupare  a  functiilor  publice  de  la  nivelul  Comunei  Ghindaoani , pentru  anul  2018

Vizualizeaza

3

Proiect   de   hotarare privind  rectificarea  bugetului  local  al  Comunei  Ghindaoani

Vizualizeaza

 

Luna august 2017 

Nr.crt

Documente

Vizualizare

1

Proiect   de   hotarare privind  aprobarea  Regulamentului  de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al primarului Comunei  Ghindaoani

Vizualizeaza

2

Proiect   de   hotarare privind  constituirea  dreptului  de  proprietate  si  emiterea  titlului  de  proprietate pentru  Zaharia  Dumitru  si  Amariei  Finorela

Vizualizeaza

 

Luna iulie 2017

 

Nr.crt

Documente

Vizualizare

1

Proiect   de   hotarare privind  aprobarea  tabelelor  cu  suprafete  de  pajisti  ( pasuni  + fanete ) precum  si  planurile  cadastrale  aferente  acestora  de  la  nivelul  Comunei  Ghindaoani

Vizualizeaza

2

Proiect   de   hotarare privind  atribuirea  in  folosinta  gratuita  catre  DELGAZ - GRID  S.A.  a  unei  suprafete  de  1 m.p.  de  teren  din  domeniu  public apartinand  Comunei  Ghindaoani

Vizualizeaza

3

Proiect   de   hotarare privind  aprobarea  execuţiei  bugetare  pe  trimestrul  al  II-lea  al  anului  2017 la  nivelul  Comunei  Ghindaoani

Vizualizeaza

4

Proiect   de   hotarare privind  rectificarea  bugetului  local  al  Comunei  Ghindaoani

Vizualizeaza

5

Proiect   de   hotarare privind  stabilirea  indemnizaţiei  lunare  de  care  beneficiază  consilierii  locali de  la  nivelul  Comunei  Ghindaoani 

Vizualizeaza

6

Proiect   de   hotarare privind stabilirea salariilor pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei  Ghindaoani ,  incepand  cu  data  de  01.07.2017

Vizualizeaza

 

Luna iunie 2017

 

 

Nr.crt

Documente

Vizualizare

1

Proiect de hotarare privind  rectificarea  bugetului  local  al  Comunei  Ghindaoani

Vizualizeaza

 

Luna mai 2017

 

Nr.crt

Documente

Vizualizare

1

Proiect de hotarare privind  aprobarea  execuţiei  bugetare  pe  trimestrul  I  al  anului  2017 la  nivelul  Comunei  Ghindaoani

Vizualizeaza

2

Proiect de hotarare privind  rectificarea  bugetului  local  al  Comunei  Ghindaoani

Vizualizeaza

3

Proiect de hotarare  privind  buna  gospodarire  a  Comunei  Ghindaoani

Vizualizeaza

 

 

Luna aprilie 2017

 

Nr.crt

Document

Vizualizare

1

PROIECT   DE   HOTARARE privind modificarea și completarea HCL nr. 60 din  27.12.2016  privind atribuirea și încheierea contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare a unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMȚ”, din Zona 3, județul Neamț

Vizualizeaza

2

PROIECT   DE   HOTARARE privind  scutirea  unor  taxe

Vizualizeaza

 

 

 

ARHIVA 2016

Luna Decembrie 2016

Nr.crt.

Proiecte CL Ghindaoani pe luna decembrie 2016

Vizualizare

1

Proiect de hotarare privind atribuirea și încheierea contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare a unităților administrativ teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMȚ”, din Zona 3, județul Neamț

Vizualizeaza

Luna Noiembrie 2016

Nr.crt.

Proiecte CL Ghindaoani pe luna noiembrie 2016

Vizualizare

1

Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale la nivelul Comunei Ghindaoani , pentru anul 2017

Vizualizeaza

Luna August 2016

Nr.crt.

Proiecte CL Ghindaoani pe luna august 2016

Vizualizare

1

Proiect de hotarare privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul al II-lea al anului 2016 la nivelul Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

 

 

 

Proiect SIPOCA35

Banner

VIZITATORI PE SITE

We have 13 guests online