September 22, 2023, 10:49 pm
Home Stema comunei
Stema comunei

HOTARARE nr. 758 din 25 iulie 2012 privind aprobarea stemei comunei Ghindaoani, judetul Neamt
EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 574 din 13 august 2012
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
ARTICOL UNIC
(1) Se aprobă stema comunei Ghindăoani, judeţul Neamţ, prevăzută în anexa nr. 1.
(2) Descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei sunt prevăzute în anexa nr. 2.
(3) Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
PRIM-MINISTRU,
VICTOR-VIOREL PONTA
Contrasemnează:
--------------
Ministrul administraţiei şi internelor,
Ioan Rus
Ministrul delegat pentru administraţie,
Victor Paul Dobre
ANEXA 1
STEMA
comunei Ghindăoani, judeţul Neamţ
--------------
NOTĂ(CTCE)
Stema comunei Ghindăoani, judeţul Neamţ se găseşte în Monitorul oficial al României, Partea I, Nr. 574 din 13 august 2012, la pagina 10 (a se vedea imaginea asociată).
ANEXA 2
DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE
elementelor însumate ale stemei comunei Ghindăoani, judeţul Neamţ
Descrierea stemei
Stema comunei Ghindăoani se compune dintr-un scut triunghiular tăiat cu marginile rotunjite.
În cartierul 1, sus, în câmp roşu se află două spade încrucişate aurii.
În cartierul 2, jos, în câmp argintiu se află 3 ghinde, aşezate două în partea de sus şi una dedesubt, poziţionată între ele, colorate în fond verde, inclusiv capacele.
Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.
Semnificaţiile elementelor însumate
Scutul triunghiular respectă convenţia naţională privind stemele comunale.
Spadele încrucişate amintesc de lupta de la Hindău din anul 1395.
Cele 3 ghinde semnifică etimologia numelui localităţii - Ghindăoani.
Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

HOTARARE nr. 758 din 25 iulie 2012 privind aprobarea stemei comunei Ghindaoani, judetul Neamt
EMITENT: GUVERNULPUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 574 din 13 august 2012

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

ARTICOL UNIC   
(1) Se aprobă stema comunei Ghindăoani, judeţul Neamţ, prevăzută în anexa nr. 1. 
(2) Descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei sunt prevăzute în anexa nr. 2.   
(3) Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU,                             
VICTOR-VIOREL PONTA
Contrasemnează:                                 --------------                 
Ministrul administraţiei şi internelor,                                    Ioan Rus
Ministrul delegat pentru administraţie,                               Victor Paul Dobre


ANEXA 1
STEMA                        comunei Ghindăoani, judeţul Neamţ
--------------    NOTĂ(CTCE)    Stema comunei Ghindăoani, judeţul Neamţ se găseşte în Monitorul oficial al României, Partea I, Nr. 574 din 13 august 2012, la pagina 10 (a se vedea imaginea asociată).

ANEXA 2
DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE       elementelor însumate ale stemei comunei Ghindăoani, judeţul Neamţ
Descrierea stemei   
Stema comunei Ghindăoani se compune dintr-un scut triunghiular tăiat cu marginile rotunjite.   
În cartierul 1, sus, în câmp roşu se află două spade încrucişate aurii.   
În cartierul 2, jos, în câmp argintiu se află 3 ghinde, aşezate două în partea de sus şi una dedesubt, poziţionată între ele, colorate în fond verde, inclusiv capacele. 
 Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţiile elementelor însumate
   
Scutul triunghiular respectă convenţia naţională privind stemele comunale.   
Spadele încrucişate amintesc de lupta de la Hindău din anul 1395.   
Cele 3 ghinde semnifică etimologia numelui localităţii - Ghindăoani. 
Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.