December 4, 2023, 11:17 am
Home HCL Ghindaoani 2016
HCL GHindaoani 2016

HCL Ghindaoani pentru anul 2016

 

Nr.crt.

HCL Ghindaoani pe luna

ian2016

Vizualizare

1

HCL 1/26.01.2016 privind alegerea presedintelui de sedinta

Vizualizeaza

2

HCL 2/26.01.2016 privind aprobarea bugetului local al comunei Ghindaoani pe anul 2016

Vizualizeaza

3

HCL 3/26.01.2016 de modificare si completare a Hotararii Consiliului Local Ghindaoani nr. 46 din 18.02.2015 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale la nivelul Comunei Ghindaoani, pentru anul 2016

Vizualizeaza

4

HCL 4/26.01.2016 de aprobare a Planului de actiuni privind lucrarile de interes local la nivelul Comunei Ghindaoani , pentru beneficiarii de ajutor social , propus pentru anul 2016

Vizualizeaza

5

HCL 5/26.01.2016 privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor localitatii Ghindaoani, pentru anul 2016

Vizualizeaza

6

HCL 6/26.01.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici, privind obiectivul de investitie ,,Alimentare cu apa potabila a localitatii Ghindaoani, Judetul Neamt" dupa actualizarea cu 20% T.V.A

Vizualizeaza

7

HCL 7/26.01.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici, privind obiectivul de investitie "Modernizare drum comunal DC 174 si strada Nechitesti, Comuna Ghindaoani , Judetul Neamt" , dupa actualizarea cu 20% T.V.A.

Vizualizeaza

8

HCL 8/26.01.2016 privind aprobarea asigurarii cofinantarii obiectivului de investitie "Alimentare cu apa potabila a localitatii Ghindaoani , Judetul Neamt"

Vizualizeaza

9

HCL 9/26.01.2016 privind aprobarea asigurarii cofinantarii obiectivului de investitie "Modernizare drum comunal DC 174 si strada Nechitesti , Comuna Ghindaoani,Judetul Neamt"

Vizualizeaza

10

HCL 10/26.01.2016 privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unor suprafete de pasune comunala aflati in domeniul privat al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

 

Nr.crt.

HCL Ghindaoani pe luna feb2016

Vizualizare

1

HCL 11/29.02.2016 privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2015

Vizualizeaza

2

HCL 12/29.02.2016 privind rectificarea bugetului local al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

3

HCL 13/29.02.2016 privind modificarea statului de functii de la nivelul aparatului de specialitate al primarului Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

4

HCL 14/29.02.2016 privind implementarea proiectului "Modernizare strazi in Comuna Ghindaoani , Judetul Neamt"

Vizualizeaza

5

HCL 15/29.02.2016 privind implementarea proiectului "Modernizeare drumuri - strada Leontesti si strada Bisericii din Comuna Ghindaoani, Judetul Neamt"

Vizualizeaza

6

HCL 16/29.02.2016 privind insusirea domeniului privat al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

7

HCL 17/29.02.2016 privind aprobarea unei dezmembrari a unui imobil din domeniul privat al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

 

 

Nr.crt.

HCL Ghindaoani pe luna

martie2016

Vizualizare

1

HCL 18/31.03.2016 privind insusirea domeniului public al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

2

HCL 19/31.03.2016 privind completarea domeniului privat al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

3

HCL 20/31.03.2016 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice de la nivelul Comunei Ghindaoani, pentru anul 2016

Vizualizeaza

4

HCL 21/31.03.2016 privind aprobarea transmiterii in folosinta gratuita, pe toata perioada de derulare a executiei unui obiectiv de investitii , a unor imobile din domeniul privat al Comunei Ghindaoani, catre Compania Nationala de Investitii S.A.

Vizualizeaza

 

Nr.crt.

HCL Ghindaoani pe luna aprilie 2016

Vizualizare

1

HCL 22/26.04.2016 privind alegerea presedintelui de sedinta

Vizualizeaza

2

HCL 23/26.04.2016 privind rectificarea bugetului local al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

3

HCL 24/26.04.2016 de modificare a HCL 46/18.12.2015 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale la nivelul Comunei Ghindaoani, pe anul 2016

Vizualizeaza

4

HCL 25/26.04.2016 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru proiectul "Modernizare strazi in Comuna Ghindaoani, juetul Neamt"

Vizualizeaza

 

Nr.crt.

HCL Ghindaoani pe luna mai 2016

Vizualizare

1

HCL 26/31.05.2016 privind aprobarea executiei bugetare pe trimestrul I al anului 2016, la nivelul Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

2

HCL 27/31.05.2016 privind casarea unor bunuri din domeniul privat al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

 

Nr.crt.

HCL Ghindaoani pe luna iunie 2016

Vizualizare

1

HCL 28/25.06.2016 privind alegerea Comisiei de validale a mandatelor

Vizualizeaza

2

HCL 29/25.06.2016 privind validarea mandatelor consilierilor locali

Vizualizeaza

3

HCL 30/25.06.2016 privind constatarea Consiliului Local al Comunei Ghindaoani ca legal constituit

Vizualizeaza

4

HCL 31/25.06.2016 privind alegerea presedintelui de sedinta

Vizualizeaza

5

HCL 32/25.06.2016 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Ghindaoani pe principalele domenii de activitate

Vizualizeaza

6

HCL 33/25.06.2016 privind rectificarea bugetului local al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

 

Nr.crt.

HCL Ghindaoani pe luna iulie 2016

Vizualizare

1

HCL 34/14.07.2016 privind rectificarea bugetului local al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

2

HCL 35/14.07.2016 privind numirea reprezentantului Comunei Ghindaoani in componenta A.G.A. la S.C. ECO TG S.R.L Tirgu Neamt pentru mandatul 2016 - 2020

Vizualizeaza

3

HCL 36/14.07.2016 privind alegerea viceprimarului Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

 

Nr.crt.

HCL Ghindaoani pe luna august 2016

Vizualizare

1

HCL 37/18.08.2016 privind numirea reprezentantului Comunei Ghindaoani in Asociatia Grupul de Actiune Locala ( G.A.L.) Tinutul Zimbrilor

Vizualizeaza

2

HCL 38/31.08.2016 privind aprobarea executiei bugetare pe trimesstrul al II-lea al anului 2016 la nivelul Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

3

HCL 39/31.08.2016 privind aprobarea asigurarii cofinantarii obiectivului de investitie "Alimentarea cu apa potabila a localitatii Ghindaoani, comuna Ghindaoani, judetul Neamt "

Vizualizeaza

4

HCL 40/31.08.2016 privind aprobarea prelungirii Planului Urbanistic General (PUG) si Regulamentului Local de Urbanism (RLU) al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

5

HCL 41/31.08.2016 privind aprobarea folosirii in anul 2016 a excedentului financiar al Comunei Ghindaoani de la sfarsitul anului 2015

Vizualizeaza

6

HCL 42/31.08.2016 privind aprobarea efectuarii lucrarilor de balastare la nivelul Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

7

HCL 43/31.08.2016 privind aprobarea asigurarii cofinantarii obiectivului de investitie "Modernizare drum comunal DC174 si strada Nechitesti, Comuna Ghindaoani, judetul Neamt"

Vizualizeaza

 

 

Nr.crt.

HCL Ghindaoani pe luna sept 2016

Vizualizare

1

HCL 44/28.09.2016 privind alegerea presedintelui de sedinta

Vizualizeaza

2

HCL 45/28.09.2016 privind rectificarea bugetului local al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

3

HCL 46/28.09.2016 privind aprobarea efectuarii lucrarilor de reparatii curente la corpul A din cadrul Scolii Gimnaziale "Vasile Conta" Ghindaoani

Vizualizeaza

4

HCL 47/28.09.2016 privind scoaterea din evidenta fiscala a unei persoane fizice

Vizualizeaza

 

Nr.crt.

HCL Ghindaoani pe luna

oct 2016

Vizualizare

1

HCL 48/20.10.2016 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice de la nivelul Comunei Ghindaoani, pentru anul 2017

Vizualizeaza

2

HCL 49/20.10.2016 privind rectificarea bugetului local al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

3

HCL 50/20.10.2016 privind aprobarea achizitionarii unui autoturism Dacia Duster 4x4 pentru dotarea Primariei Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

4

HCL 51/20.10.2016 privind aprobarea proiectului tehnic "Modernizare Strada Bisericii in Comuna Ghindaoani , Judetul Neamt"

Vizualizeaza

5

HCL 52/20.10.2016 privind aprobarea tarifelor de salubrizare ce vor fi prestate de S.C. ECo TG. s.R.L. Tirgu Neamt pentru activitatile de colectare , transport si depozitare temporara a deseurilor din Comuna Ghindaoani

Vizualizeaza

6

HCL 53/20.10.2016 privind aprobarea realizarii investitiei -"REABILITARE SCOALA GIMNAZIALA "VASILE CONTA" COMUNA GHINDAOANI, CORP D, SALA DE SPORT"

Vizualizeaza

7

HCL 54/20.10.2016 privind aprobarea asigurarii cofinantarii obiectivului de investitie "REABILITARE SCOALA GIMNAZIALA,,VASILE CONTA", COMUNA GHINDAOANI, CORP D, SALA DE SPORT"

Vizualizeaza

 
 
 

Nr.crt.

HCL Ghindaoani pe luna nov 2016

Vizualizare

1

HCL 55/28.11.2016 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale la nivelul Comunei Ghindaoani, pentru anul 2017

Vizualizeaza

2

HCL 56/28.11.2016 privind cheltuirea unei sume de bani pentru "Scoala si comunitatea-Sarbatoarea Craciunului"

Vizualizeaza

 
 
 

Nr.crt.

HCL Ghindaoani pe luna dec 2016

Vizualizare

1

HCL 57/05.12.2016 privind rectificarea bugetului local al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

2

HCL 58/16.12.2016 privind rectificarea bugetului local al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

3

HCL 59/16.12.2016 privind alegerea presedintelui de sedinta

Vizualizeaza

4

HCL 60/16.12.2016 privind privind atribuirea si incheierea contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activitati componente ale serviciului de salubrizare a unitatilor administrativ-teritoriale membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "ECONEAMT", din Zona 3, judetul Neamt

Vizualizeaza

5

HCL 61/16.12.2016 privind infiintarea Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunarilor publice la nivelul Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

6

HCL 62/16.12.2016 de aprobare a Retelei de invatamant preuniversitar cu personalitate juridica de la nivelul Scolii Gimnaziale "Vasile Conta" din Comuna Ghindaoani pentru anul scolar 2017 -2018

Vizualizeaza