February 25, 2018, 5:21 pm
Home HCL Ghindaoani 2018

HCL GHINDAOANI PE ANUL 2018

 

 

Nr.crt.

HCL Ghindaoani pe luna

ianuarie 2018

Vizualizare

1

HCL 1/08.01.2018 privind aprobarea deficitului bugetar de la sfarsitul anului 2017

Vizualizeaza

2

HCL 2/31.01.2018 privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2017

Vizualizeaza

3

HCL 3/31.01.2018 privind modificarea unei taxe speciale de salubrizare la nivelul Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

4

HCL 4/31.01.2018 de aprobare a Planului de actiuni propus pentru anul 2018 privind lucrarile de interes local de la nivelul Comunei Ghindaoani , pentru beneficiarii de ajutor social

Vizualizeaza

5

HCL 5/31.01.2018 privind stabilirea salariilor de specialitate al primarului pentru functiile publice si contractuale din cadrul aparatului Comunei Ghindaoani , incepand cu data de 01.01.2018

Vizualizeaza

6

HCL 6/31.01.2018 privind stabilirea indemnizatiei lunare de care beneficiaza consilierii locali de la nivelul Comunei Ghindaoan

Vizualizeaza