September 22, 2023, 8:37 pm
Home HCL Ghindaoani 2018

HCL GHINDAOANI PE ANUL 2018

 

 

Nr.crt.

HCL Ghindaoani pe luna

ianuarie 2018

Vizualizare

1

HCL 1/08.01.2018 privind aprobarea deficitului bugetar de la sfarsitul anului 2017

Vizualizeaza

2

HCL 2/31.01.2018 privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2017

Vizualizeaza

3

HCL 3/31.01.2018 privind modificarea unei taxe speciale de salubrizare la nivelul Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

4

HCL 4/31.01.2018 de aprobare a Planului de actiuni propus pentru anul 2018 privind lucrarile de interes local de la nivelul Comunei Ghindaoani , pentru beneficiarii de ajutor social

Vizualizeaza

5

HCL 5/31.01.2018 privind stabilirea salariilor de specialitate al primarului pentru functiile publice si contractuale din cadrul aparatului Comunei Ghindaoani , incepand cu data de 01.01.2018

Vizualizeaza

6

HCL 6/31.01.2018 privind stabilirea indemnizatiei lunare de care beneficiaza consilierii locali de la nivelul Comunei Ghindaoan

Vizualizeaza

 

 
 

Nr.crt.

HCL Ghindaoani pe luna

februarie 2018

Vizualizare

1

HCL 7/15.02.2018 privind aprobarea bugetului local al Comunei Ghindaoani pe anul 2018

Vizualizeaza

 

Nr.crt.

HCL Ghindaoani pe luna

martie 2018

Vizualizare

1

HCL 8/26.03.2018 privind alegerea presedintelui de sedinta

Vizualizeaza

2

HCL 9/26.03.2018 privind rectificarea bugetului local al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

3

HCL 10/26.03.2018 privind privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor localitatii Ghindaoani, pentru anul 2018

Vizualizeaza

4

HCL 11/26.03.2018 privind modificarea HCL 60/27.12.2016 privind atribuirea si incheierea contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activitati componente ale serviciului de salubrizare a unitatilor administrativ-teritoriale membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "ECONEAMT", din Zona 3, judetul Neamt

Vizualizeaza

5

HCL 12/26.03.2018 privind completarea H.C.L. 12/ 15.02.2018 privind aprobarea bugetului local al Comunei Ghindaoani pe anul 2018

Vizualizeaza

6

HCL 13/26.03.2018 privind anularea unui debit reprezentand impozite, taxe neachitate ale defunctului Amaritei D. Viorel

Vizualizeaza

 
 
 

Nr.crt.

HCL Ghindaoani pe luna

aprilie 2018

Vizualizare

1

HCL 14/14.04.2018  privind aprobarea aderarii Comunei Ghindaoani , din Judetul Neamt , prin Consiliul Local al Comunei Ghindaoani , la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "VALEA TOPOLITEI"

Vizualizeaza

2

HCL 15/14.04.2018 privind imputernicirea d-lui Dunca Marius-Stefanita pentru indeplinirea tuturor procedurilor 1egale infiintarii Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "VALEA TOPOLITEI"

Vizualizeaza

3

HCL 16/27.04.2018 privind aprobarea executiei bugetare pe trimestrul I al anului 2018 la nivelul Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

4

HCL 17/27.04.2018 privind aprobarea numarului de posturi de asistenti personali pentru persoanele cu handicap de la nivelul Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

 
 
 

Nr.crt.

HCL Ghindaoani pe luna

mai 2018

Vizualizare

1

HCL 18/29.05.2018 privind rectificarea bugetului local al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

 
 
 

Nr.crt.

HCL Ghindaoani pe luna

iunie 2018

Vizualizare

1

HCL 19/29.06.2018 privind alegerea presedintelui de sedinta

Vizualizeaza

2

HCL 20/29.06.2018 privind aprobarea unor modificari ale obiectivului de investitie "Alimentarea cu apa potabila a localitdtii Ghindaoani, Judetul Neamt"

Vizualizeaza

 
 
 

Nr.crt.

HCL Ghindaoani pe luna

iulie 2018

Vizualizare

1

HCL 21/27.07.2018 privind aprobarea Statului de functii si a organigramei aferente aparatului de specialitate al primarului Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

2

HCL 22/27.07.2018 privind aprobarea executiei bugetare pe trimestrul al Il-lea al anului 2018 la nivelul Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

3

HCL 23/27.07.2018 privind aprobarea cheltuirii unei sume de bani pentru organizarea Zilei Comunei Ghindaoani in anul 2018

Vizualizeaza

4

HCL 24/27.07.2018 privind modificarea Actului constitutiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "VALEA TOPOLITEI" , la care Comuna Ghindaoani prin Consiliul Local Ghindaoani este asociata

Vizualizeaza

 
 
 
 

Nr.crt.

HCL Ghindaoani pe luna

August 2018

Vizualizare

1

HCL 25/29.08.2018 privind rectificarea bugetului local al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

 
  

 

Nr.crt.

HCL Ghindaoani pe luna

sept 2018

Vizualizare

1

HCL 26/26.09.2018 privind alegerea presedintelui de sedinta

Vizualizeaza

2

HCL 27/26.09.2018 privind rectificarea bugetului local al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

3

HCL 28/26.09.2018 privind aprobarea realizarii investitiei "Asfaltare si modernizare drumuri din Comuna Ghindaoani , Judetul Neamt"

Vizualizeaza

4

HCL 29/26.09.2018 privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne necesare Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

5

HCL 30/26.09.2018 privind aprobarea unei dezmembrari a unui imobil din domeniul public al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

6

HCL 31/26.09.2018 privind modificarea statului de functii de la nivelul aparatului de specialitate al primarului Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

7

HCL 32/26.09.2018 privind aprobarea asigurarii cofinantarii obiectivului de investitie "Asfaltare si modernizare drumuri din Comuna Ghindaoani , Judetul Neamt"

Vizualizeaza

8

HCL 33/26.09.2018 privind aprobarea Registrului local al spatiilor verzi din Comuna Ghindaoani, Judetul Neamt

Vizualizeaza

9

HCL 34/26.09.2018 privind aprobarea procedurii operationale interne a Comunei Ghindaoani pentru desfasurarea procedurii de achizitie a unui credit bancar

Vizualizeaza

 
  

Nr.crt.

HCL Ghindaoani pe luna

oct 2018

Vizualizare

1

HCL 35/31.10.2018 privind stabilirea redeventei la contractele de concesiune de la “Unitatea sanitara de interes local” si “Cladire centrala termica la Unitatea sanitara de interes local”

Vizualizeaza

2

HCL 36/31.10.2018 privind aprobarea de reparatii la corpul B, Scoala Gimnaziala “Vasile Conta” Ghindaoani

Vizualizeaza

3

HCL 37/31.10.2018 privind completarea domeniului privat al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

 
  

 
 

Nr.crt.

HCL Ghindaoani pe luna

nov 2018

Vizualizare

1

HCL 38/29.11.2018 privind insusirea domeniului public al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

2

HCL 39/29.11.2018 privind insusirea domeniului privat al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

3

HCL 40/29.11.2018 privind rectificarea bugetului local al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

4

HCL 41/29.11.2018 privind aprobarea executiei bugetare pe trimestrul al III-lea al anului 2018 la nivelul Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

5

HCL 42/29.11.2018 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale la nivelul Comunei Ghindaoani, pentru anul 2019

 

Vizualizeaza

6

HCL 43/29.11.2018 privind aprobarea asigurarii cofinantarii obiectivului de investitie "Modernizare strazi in Comuna Ghindaoani , Judetul Neamt"

Vizualizeaza

7

HCL 44/29.11.2018 privind constituirea dreptului de proprietate si emiterea titlului de proprietate pentru Andrei Virgil si Andrei Veronica

 

Vizualizeaza

8

HCL 45/29.11.2018 privind cheltuirea unei sume de bani pentru "Scoala si comunitatea - Sarbatoarea Craciunului"

Vizualizeaza

9

HCL 46/29.11.2018 privind aprobarea amenajamentului pastoral pentru pajistile din Comuna Ghindaoani

 

Vizualizeaza

10

HCL 47/29.11.2018 privind atribuirea in folosinta gratuita catre DELGAZ - GRID S.A.a suprafetei de 16 m.p. de teren de pe raza U.A.T. Ghindaoani

Vizualizeaza

11

HCL 48/29.11.2018 privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne in valoare de 253.786.69 lei

Vizualizeaza

  

Nr.crt.

HCL Ghindaoani pe luna

dec 2018

Vizualizare

1

HCL 49/19.12.2018 privind alegerea presedintelui de sedinta

Vizualizeaza

2

HCL 50/19.12.2018 privind rectificarea bugetului local al Comunei Ghindaoan

Vizualizeaza

3

HCL 51/19.12.2018 privind aprobarea Retelei de invatamant preuniversitar. din Comuna Ghindaoani, pentru anul scolar 2019-2020

Vizualizeaza