June 25, 2018, 5:12 am
Home HCL Ghindaoani 2018

HCL GHINDAOANI PE ANUL 2018

 

 

Nr.crt.

HCL Ghindaoani pe luna

ianuarie 2018

Vizualizare

1

HCL 1/08.01.2018 privind aprobarea deficitului bugetar de la sfarsitul anului 2017

Vizualizeaza

2

HCL 2/31.01.2018 privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2017

Vizualizeaza

3

HCL 3/31.01.2018 privind modificarea unei taxe speciale de salubrizare la nivelul Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

4

HCL 4/31.01.2018 de aprobare a Planului de actiuni propus pentru anul 2018 privind lucrarile de interes local de la nivelul Comunei Ghindaoani , pentru beneficiarii de ajutor social

Vizualizeaza

5

HCL 5/31.01.2018 privind stabilirea salariilor de specialitate al primarului pentru functiile publice si contractuale din cadrul aparatului Comunei Ghindaoani , incepand cu data de 01.01.2018

Vizualizeaza

6

HCL 6/31.01.2018 privind stabilirea indemnizatiei lunare de care beneficiaza consilierii locali de la nivelul Comunei Ghindaoan

Vizualizeaza

 

 
 

Nr.crt.

HCL Ghindaoani pe luna

februarie 2018

Vizualizare

1

HCL 7/15.02.2018 privind aprobarea bugetului local al Comunei Ghindaoani pe anul 2018

Vizualizeaza

 

Nr.crt.

HCL Ghindaoani pe luna

martie 2018

Vizualizare

1

HCL 8/26.03.2018 privind alegerea presedintelui de sedinta

Vizualizeaza

2

HCL 9/26.03.2018 privind rectificarea bugetului local al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

3

HCL 10/26.03.2018 privind privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor localitatii Ghindaoani, pentru anul 2018

Vizualizeaza

4

HCL 11/26.03.2018 privind modificarea HCL 60/27.12.2016 privind atribuirea si incheierea contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activitati componente ale serviciului de salubrizare a unitatilor administrativ-teritoriale membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "ECONEAMT", din Zona 3, judetul Neamt

Vizualizeaza

5

HCL 12/26.03.2018 privind completarea H.C.L. 12/ 15.02.2018 privind aprobarea bugetului local al Comunei Ghindaoani pe anul 2018

Vizualizeaza

6

HCL 13/26.03.2018 privind anularea unui debit reprezentand impozite, taxe neachitate ale defunctului Amaritei D. Viorel

Vizualizeaza

 
 
 

Nr.crt.

HCL Ghindaoani pe luna

aprilie 2018

Vizualizare

1

HCL 14/14.04.2018  privind aprobarea aderarii Comunei Ghindaoani , din Judetul Neamt , prin Consiliul Local al Comunei Ghindaoani , la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "VALEA TOPOLITEI"

Vizualizeaza

2

HCL 15/14.04.2018 privind imputernicirea d-lui Dunca Marius-Stefanita pentru indeplinirea tuturor procedurilor 1egale infiintarii Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "VALEA TOPOLITEI"

Vizualizeaza

3

HCL 16/27.04.2018 privind aprobarea executiei bugetare pe trimestrul I al anului 2018 la nivelul Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

4

HCL 17/27.04.2018 privind aprobarea numarului de posturi de asistenti personali pentru persoanele cu handicap de la nivelul Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

 
 
 

Nr.crt.

HCL Ghindaoani pe luna

mai 2018

Vizualizare

1

HCL 18/29.05.2018 privind rectificarea bugetului local al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza