February 19, 2019, 9:22 pm
Home HCL Ghindaoani 2019
HCL Ghindaoani 2019


HCL GHINDAOANI PE ANUL 2018

 

Nr.crt.

HCL Ghindaoani pe luna

Ian2019

Vizualizare

1

HCL 1/29.01.2019 privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2018

Vizualizeaza

2

HCL 2/29.01.2019 de aprobare a Planului de actiuni propus pentru anul 2019 privind lucrarile de interes local de la nivelul Comunei Ghindaoani , pentru beneficiarii de ajutor social 

Vizualizeaza

3

HCL 3/29.01.2019 privind stabilirea salariilor pentru functiile publice si contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Ghindaoani , incepand cu data de 01.01.2019

Vizualizeaza

4

HCL 4/29.01.2019 privind aprobarea realizarii studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitie "INFIINTARE RETEA DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN COMUNA GHINDAOANI, JUDETUL NEAMT"

Vizualizeaza

5

HCL 5/29.01.2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Compartimentului de asistenta sociala - S.P.A.S.

Vizualizeaza